Jihlava ve dvou splátkách firmě uhradí celkem 29 milionů korun. Prodej však neznamená zároveň konec provozu, který zde bude pokračovat nejméně ještě tři nebo čtyři roky, firma bude městu hradit nájem. O prodeji areálu o rozloze více než 12 tisíc metrů se začalo jednat před šesti lety, nákup schválili zastupitelé na své listopadové schůzi.

Záměrů na využití rozsáhlého areálu i budov je několik. „Zoo nutně potřebuje více místa jak pro administrativu a provoz, tak pro expozice, zájem je rovněž na zvýšení úrovně občerstvení. Jihlavě chybí dostupné ubytovací kapacity např. pro školní zájezdy, i to by zde dalo řešit. Vzhledem k množství návštěvníků, kteří do zoo přijíždějí, by zde bylo vhodné pracoviště Turistického informačního centra," vyjmenoval některé ze záměrů náměstek primátora pro oblast majetku Jaromír Kalina.

„Zoo potřebuje velkou restauraci. Dokážu si představit nějaký samoobslužný bufet. Chtěli bychom to vymyslet tak, aby tam byl celoroční provoz, tedy že by se tam chodilo nejen ze zoo, ale také zvenčí. K tomu by se mohlo připojit i ubytovací zařízení," okomentova-la situaci už dříve ředitelka zoologické zahrady Eliška Kubíková.

Mezi další záměry patří využití pro mateřskou a základní školu, uvažuje se také o vybudování chybějících kapacit archivu magistrátu. „Jihlava nepochybně potřebuje parkoviště. Zde by bylo vhodné jak pro návštěvníky zoo, tak pro osoby, které pracují v centru města," doplnil Jaromír Kalina. Na seznamu využití jsou třeba i zkušebny pro hudebníky, výstavní prostory nebo půjčovna sportovního vybavení.

Areál oděvní firmy Modeta Style pochází z počátku 20. století, později byl rozšiřován o další stavby, obsahuje celkem deset hlavních staveb a další provozní a technické objekty, pozemek má vlastní studnu, zpevněné plochy včetně parkoviště a tak dále.