Společnost ČEZ obnovitelné zdroje pořádá nyní na téma větrné elektrárny na Vysočině řadu besed. Účastníte se jich?
Samozřejmě. Byl jsem i na té poslední v Přibyslavi. Diskuse na téma elektrárny jsou stále víc jednostranné. Nemůžeme myslet jen na peníze, krajinný ráz je důležitý. Větrné elektrárny do něj zasáhnou velmi výrazně. Mají někdy negativní vliv i na lidskou psychiku. U některých lidí ty stavby vyvolávají deprese. Trpí flora i fauna. Studie, které si nechávají energetické firmy zpracovat aby dokázaly, že elektrárny nikomu neškodí, nejsou relevantní.

Debata na téma větrné elektrárny v Přibyslavi.
Větrné elektrárny: Co z toho budeme mít, ptali se lidé v Přibyslavi při debatě

Například obec Velká Losenice už podepsala s energetiky předběžnou smlouvu. Tamní starosta se hájí tvrzením, že jde o příspěvek do rozpočtu obce a větrné elektrárny jsou dočasná záležitost. Jejich životnost je dvacet až třicet let.

Losenice symbolicky podtrhla obcím na Přibyslavsku nohy. Zastupitelé udělali něco, co není v jejich pravomoci. Nejsou energetici, ani odborníci na tohle téma. Navíc oni třeba v příštích komunálních volbách na úřadě skončí a větrné elektrárny u Losenice zůstanou. Tvrzení, že jde o stavby dočasné, není pravdivé. Elektrárny po třiceti letech životnosti projdou rekonstrukcí a budou na svém místě stát dál. Pokud vím, tak ve Středočeském kraji se už takový případ řeší žalobou. Starosta a zastupitelé mají plnit funkci řádného hospodáře. Zajímat se o to, co větrné elektrárny obci přinesou doopravdy v horizontu desítek let.

Podle hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka by obce měly v otázce elektráren hledat řešení společně.

Postoj Kraje Vysočina se mi nelíbí. Kraj by měl rozhodnout o lokalitách, kde mohou větrné elektrárny stát. Jenže kraj nechá nejdřív rozhádat obecní samosprávy, aby nemusel mít hlavní slovo a tím pádem ani zodpovědnost. Výsledkem toho je, že Velká Losenice udělala na ostatní obce podraz. Přitom jsme všichni členy Svazku obcí Přibyslavska. Naší povinností je chránit naši krajinu a to stejně jednotně, jak jsme vystupovali proti uranu.