Stavba se ale zatím odsouvá a není jisté, kdy přesně začne. Důvodem jsou vlastnické vztahy, navíc s přibývajícím časem navíc hrozí, že na ně nebude možné v budoucnu získat dotace.

Cyklostezka hřbitov – Údavy je projektově připravena pro územní řízení. „Město má podepsány smlouvy o budoucí kupní smlouvě se všemi majiteli potřebných pozemků. Na trase budoucí stezky je také pozemek č. 457 ve vlastnictví státu, o jehož vydání požádala církev. Stát, v tomto případě Agentura pro ochranu přírody a krajiny, nemůže do vyřešení restituce s pozemkem nijak nakládat, to znamená ani vydat souhlas k územnímu řízení," vysvětlil starosta Ždírce Jan Martinec občanům, kteří se na stavbu cyklostezky už nedočkavě ptají.

Státní pozemkový úřad, pracoviště Jihlava, zahájil správní řízení k vydání pozemku v srpnu 2014, a ač má ze zákona lhůtu na rozhodnutí 1/2 roku, dosud ve věci podle starosty nerozhodl, nebo to není známo. „Komunikace s pozemkovým úřadem není dobrá a my jsme odkázáni na výsledek správního řízení. Bohužel. Územní řízení bylo v létě 2014 krajským úřadem přerušeno a není možné pokračovat do vyřešení vlastnictví výše uvedeného pozemku. Je to škoda, protože na tyto stavby je možné získat dotace a roky utíkají," dodal starosta.