Díky vlastním aplikacím je systém testování na Vysočině automatizovaný již od začátku první vlny. Lékaři zapojení do aplikace covid.kr-vysocina.cz vystavují na základě informací od pacientů žádost o testování, hygienické stanice jim poté výsledky předávají prostřednictvím SMS zprávy.

„Po schválení žádosti krajskou hygienickou stanicí informují hygienici pacienta o místě a čase testu. Po vyhodnocení zadává laboratoř výsledek znovu do systému, poté jej pacientovi oznámí prostřednictvím SMS," vysvětlil Václav Jáchim z odboru informatiky vysočinského krajského úřadu.

První krok k testování samoplátců zajišťuje aplikace odbery.kr-vysocina.cz. "V tomto případě si lidé volí z z nabízených termínů. Po zaplacení poplatku obdrží potvrzení o místě a termínu testu, po vyhodnocení testu rovněž obdrží zprávu o výsledku," informoval Jáchim.

Kromě aplikací pomáhajících s testováním na covid-19 představuje krajský odbor informatiky také digitální technickou mapu, která umožňuje efektivnější proces stavebního řízení. Komplexní elektronická technická mapa bude prvním obdobným projektem v České republice.

„V současné době digitální mapu připravujeme, aktuálně jsme ve fázi studie proveditelnosti. Projekt by měl být spolufinancován z evropských fondů," poznamenala krajská mluvčí Eva Neuwirthová.

Ukázka projektů je součástí konference Internet ve státní správě a samosprávě. Akce se každoročně koná v Hradci Králové, kraj Vysočina je jejím spolupořadatelem. Kvůli nepříznivé situaci v souvislosti s pandemií koronaviru se však pořadatelé rozhodli letošní ročník zrušit.

TEREZIE SEKÁČOVÁ