Laboratoř takto pracuje už téměř měsíc, za tu dobu v ní bylo vyšetřeno více než dva tisíce vzorků.cHlavní náplní našeho ústavu je laboratorní diagnostika pro státní veterinární dozor, ale rozhodli jsme se v této mimořádné situaci nabídnout naše laboratoře pro potřebu Kraje Vysočina, kde byl nedostatek testovací kapacity“, řekl ředitel SVÚ Jihlava Pavel Barták.

Deník navštívil laboratoře Státního veterinárního ústavu v Jihlavě, aby zjistil, jak testování na oddělení molekulární biologie probíhá. „Vzorky dopravené z odběrových míst a nemocnic nejprve zpracováváme v laboratoři s vysokou úrovní zabezpečení označované BSL3. Ta byla vybudována pro diagnostiku a výzkum vysoce patogenních virů a bakterií a nyní je využívána i pro diagnostiku SARS Cov-2. Ze vzorkovnic se stěry se přenáší část tekutého média do roztoku, který inaktivuje virus," popsal vedoucí oddělení molekulární biologie Bronislav Šimek.

Pozitivní či negativní?

Poté již neinfekční vzorek putuje do laboratoře molekulární biologie. „I tady máme zavedena opatření a nakládáme se vzorkem i nadále jako kdyby infekční byl,“ podotkl Šimek.

V další fázi dochází k izolaci nukleové kyseliny viru pomocí automatu s kapacitou 96 vzorků v jednom cyklu. Potom ve speciálním přístroji termocykleru dochází k cyklování v přesně nastavených teplotách a závěr se na monitoru počítače zobrazí křivky, které indikují, zda je vzorek pozitivní či negativní.

Výsledky do tří hodin odpoledne

Proces vyšetřování funguje tak, že vzorky dodané do osmi hodin ráno budou vyhodnoceny ještě daný den. „Výsledky máme do tří hodin odpoledne, ale do večera pak děláme následnou administrativu. Výsledky je totiž třeba zapisovat do několika databází a hlásit Krajské hygienické stanici,“ poodhalil Šimek.

Již druhý týden funguje aplikace COVID Vysočina usnadňující proces administrace a sdělování výsledků. Díky této aplikaci jsou data soustředěna přehledně a na jednom místě. Negativní výsledky se pacienti dozví e-mailem nebo SMS, pozitivní jim sdělí hygienici.

I na SVÚ Jihlava se potýkají s nedostatkem speciálního materiálu. „Nedostatkový je především materiál pro extrakce. Každý den strávím spoustu času telefonáty s dodavateli, kde sbíráme, co je k dispozici i po jednotlivých kusech,“ přiznal Šimek. Podobně jako v nemocnicích, i zde drží část zaměstnanců v záloze takzvaně na paragraf. „Rozdělili jsme klíčové zaměstnance na dvě skupiny, abychom měli zálohu pro zachování provozu v případě mimořádné situace ,“ vysvětlil Šimek.

Jak je to s kapacitami?

Častým tématem mezi veřejností jsou kapacity pro testování vzorků. K tématu se vyjádřil také ředitel Státního veteriárního ústavu Jihlava Pavel Barták. „Dá se říci, že kapacita je dostatečná a potřeby jsou pokryty. V podstatě je to tak, že kromě naší laboratoře a laboratoře Nemocnice Jihlava se vzorky posílají do dalších laboratoří mimo Kraj Vysočina. Nemocnice Nové Město na Moravě a Třebíč chystají vlastní menší kapacity," uvedl.