Třebíčská firma přitom původně chtěla investovat úplně jinde, areál nad zámkem její první volbou nebyl. „Plánovali jsme vybudování domova pro aktivní seniory ve východních Čechách. Pak jsem se ale dozvěděl o této možnosti a my si řekli, proč bychom měli chodit někam daleko, když se objevila takováto příležitost celý náš záměr přemístit do Třebíče," řekl František Vágner, předseda správní rady společnosti Ifre.

Datum zahájení prací na areálu je stanoveno na květen příštího roku. Nový kabát dostane nejdříve barokní sýpka. „Šlo o to, s čím se dá začít co nejdříve a bez větších problémů, a z toho nám vyšla sýpka. Stodola půjde k zemi a místo ní vyroste nová budova, sýpka se bude jenom rekonstruovat. Kapucín už navíc dříve dělal studii rekonstrukce sýpky, takže se můžeme hned něčeho chytit," konstatoval Vágner.

Proměna areálu bude probíhat ve třech etapách. Zmíněná sýpka má být hotova v květnu 2017.

Po revitalizaci bude sloužit jako prostor pro volnočasové aktivity bytového kondominia (forma spoluvlastnictví nemovitosti pozn. red.), to vznikne na místě stodoly ve druhé etapě do června 2018.

Třetí etapa předpokládá výstavbu dalších bytových domů, ovšem jen za předpokladu, že o ně bude zájem.

Právě kondominium na místě dnešní stodoly bude pro celý projekt stěžejní. Ifre zde plánuje postavit vícegenerační byty včetně zázemí. „Rozhodně nepůjde o LDN, spíše to budou byty pro aktivní seniory. Myslím, že řada rodin v Třebíči uvítá, když budou moci navštěvovat svoje příbuzné v takovém prostředí," podotkl Vágner.

Součástí sýpky pak bude i prostor pro studentské startupy, kde budou mladí lidé moci realizovat své začínající podnikatelské aktivity.

Mezi stodolou a sýpkou také vznikne klidová zóna. Společnost Ifre zároveň musí zachovat parkoviště u lihovaru a do října 2016 respektovat nájemní smlouvu s útulkem pro opuštěná zvířata, který je součástí více než půlhektarového areálu.

Plány pro využití prostoru nad zámkem zástupci měs- ta kvitují. „Myslím si, že je to v souladu s tím, co jsme požadovali, a svítá zde naděje, že celý areál dosáhne konečně takové podoby, která by byla pro toto území důstojná," uvedl místostarosta Pavel Pacal.

Společnost Ifre koupila zámeckou stodolu, sýpku a přilehlé pozemky za 5,91 milionu korun. Prodej se realizoval skrz výběrové řízení, přičemž Ifre byla jedinou firmou, která se jej zúčastnila.