V současné době si nechává od jihlavské společnosti Penta zpracovávat projekt a zjišťuje možnosti případné podpory pro svůj záměr.

„Přemýšleli jsme, co by se dalo s objektem udělat, a domov pro seniory se jeví jako vhodné využití," uvedl Zdeněk Musil, zástupce společnosti Prix Morava.

Společnost už o svém záměru jednala také s městem. Starosta Vladislav Hynk v případné přestavbě na dům seniorů problém nevidí. „Osobně bych byl rád, kdyby domov pro seniory ve městě vznikl. Obecně si myslím, že na velikost našeho města a celkově pro spádový region taková sociální služba chybí," vyjádřil se starosta města. Územní plán by se kvůli záměru měnit nemusel.

Majitel objektu bude usilovat o to, aby pro svůj projekt získal rovněž podporu Kraje Vysočina. Nejlépe zařazením do sítě poskytovatelů sociálních služeb. Ta by mu dávala možnost čerpat od kraje podporu. „Pravděpodobně bychom založili neziskovou organizaci, která by projekt domova pro seniory měla na starosti," dodal Musil s tím, že se v poslední době byznys s domovy pro seniory u nás rozrůstá, ale zároveň není příliš přehledný.

„Jsme v tomto začátečníci, ale pokud projektanti řeknou, že je objekt pro tyto sociální účely vhodný, tak zde šanci na realizaci vidíme," uvedl Musil.

Co se týče nákladů, tak Musil počítá s investičním nákladem na jedno lůžko ve výši 700 až 800 tisíc korun. „Pokud bychom se bavili o domově s 60 až 80 lůžky, vycházelo by to celkově na nějakých 70 milionů korun. Realizace by se potom jevila někdy v letech 2018 a 2019," dodal Musil.

VÍCE ZÁJEMCŮ

V těsné blízkosti pivovaru stojí budova bývalého domova dětí a mládeže. Ta je ve vlastnictví Střediska společných činností (SSČ) Akademie věd České republiky. Starosta Třeště Hynk připustil, že je to jedna z dalších možností, kde by domov pro seniory mohl vzniknout. „Existuje ještě další subjekt, se kterým jsme o možnosti vzniku domova pro seniory hovořili. I město má v té části své pozemky, které by se daly na tento záměr využít," upřesnil starosta Hynk.

Pavel Formáček, ředitel divize správy majetku a služeb SSČ Akademie věd ČR, potvrdil, že s městem o možnosti přestavby na domov pro seniory jednají. „Jsme v počáteční fázi, řešili jsme, zda by bylo možné objekt nějakým způsobem městu postoupit k tomuto účelu," poznamenal Formáček. Není tak vyloučené, že by se případně projekty společnosti Prix Morava, města a Akademie věd navzájem propojily.

Sám Kraj Vysočina plánuje v posledních letech lůžka v domovech seniorů posilovat. Ať už ve vlastních zařízeních, nebo právě prostřednictvím podpory projektů soukromých zřizovatelů. Podle radního pro sociální oblast Kraje Vysočina Petra Krčála je počet lůžek v krajských domovech pro seniory poddimenzován.

„V okrese Jihlava je v současné době 326 lůžek. Na Třebíčsku je jich 695. Dobrá situace je i na Pelhřimovsku. Málo lůžek v domovech seniorů je rovněž na Havlíčkobrodsku a na Žďársku," zhodnotil stav v jednotlivých okresech radní.