Program je zaměřený na specifické obory. „Cílem rozvojového programu je zvýšení kvality vzdělávání v oborech, které lze z pohledu potřeb trhu práce, popřípadě i z pohledu unikátnosti a tradice považovat v daném území za nenahraditelné,“ vysvětlil první náměstek hejtmana Pavel Franěk. „V těchto oborech z důvodu nízkého zájmu žáků o vzdělávání nebo i z důvodu objektivně nižší potřeby budoucích odborníků je nutné vzdělávat žáky ve třídách s nižším počtem žáků a s více obory vzdělání,“ dodal.

„Jedná se o víceoborové i jednooborové třídy, kde není minimální počet sedmnáct studentů,“ doplnil další náměstek Vladimír Novotný. Jedná se o obory jako například kameník, pekař nebo uměleckořemeslné zpracování skla.

Finanční prostředky na mzdy a příslušné zákonné odvody bude ministerstvo poskytovat ve dvou etapách. Letos dá na období září až prosinec přes dva miliony šest set tisíc korun, výše dotace na příští rok bude ještě upřesněna.