Společnost Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD), která provozuje na Jindřichohradecku a Pelhřimovsku úzkorozchodnou trať, se totiž rozhodla, že pro tuto sezonu zruší jízdy parních vlaků na Vysočině.

Své stanovisko zdůvodnila tím, že finanční prostředky připravené právě na nákladný parní provoz musela vynaložit na ztráty z veřejné dopravy, kterou si u ní Kraj Vysočina objednal.

„Krajské úřady jsou povinné zajistit pro své občany veřejnou dopravu. Dopravcům, 
u nichž si zajišťování veřejné dopravy objednají a kteří přijmou závazky této služby, za zákona náleží kompenzace ztrát. Zatímco národnímu dopravci Českým drahám kraje doplácejí ztrátu 
z veřejné dopravy do výše zhruba 110 až 120 korun, 
v případě JHMD se tato kompenzace pohybuje jen mírně nad 60 korun za vlakokilometr. Ztrátu 30 korun z každého ujetého kilometru proto JHMD musí hradit z obchodních aktivit," vysvětlil mluvčí JHMD Pavel Matlas.

S argumenty JHMD ale Kraj Vysočina nesouhlasí. Dokonce se obrátil na své právníky. „Kraj Vysočina jízdu parních vlaků soukromé společnosti JHMD neobjednává, nejde o závazek veřejné služby, je čistě na rozhodnutí managementu společnosti, jakou formou chce cestující oslovovat. 
Kraj má do poslední koruny veškeré smluvní závazky vůči JHMD uhrazené a tuto skutečnost jsme schopni ihned doložit. V tuto chvíli naši právníci posuzují, zda uvedené vyjádření JHMD nepoškozuje dobré jméno kraje, což by generovalo další právní kroky," okomentoval záležitost náměstek hejtmana Vysočiny 
pro oblast dopravy Libor Joukl (ČSSD).

Zrušení parních vlaků na Vysočině pro tuto sezonu je zřejmě vyústěním vleklých problémů, které JHMD 
s kraji Vysočina a Jihočeský řeší. Takový dojem má například starosta Kamenice nad Lipou Ivan Pfaur 
(TOP 09). „Starostové dotčených obcí na úzkokolejce se spolu se zástupci společnosti a obou krajů setkali naposledy 21. června. Já jsem byl asi tři dny před jednáním osloven vedením JHMD, a domnívám se, že šlo 
i o další starosty, s tím, jestli by naše město bylo ochotno JHMD podpořit. Ne penězi, spíše jistým zastáním. Tehdy mi řekli, že hrozí, že na Kamenicku nebudou parní vlaky jezdit," uvedl Pfaur.

Dodal, že tento spor se 
ale obcí netýká. „Měl jsem pocit, že nás do toho chtějí trošičku zatáhnout. Já osobně si myslím, že kraje vůči JHMD postupují správně. Nabídly jim i navýšení prostředků oproti stávajícímu plnění, ale JHMD jejich nabídku nepodepsaly," zmínil kamenický starosta.

Tuto informaci připomněl i Libor Joukl. „Dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby se společností JHMD na rok 2016 není uzavřen. Naše strana předložila JHMD návrh tohoto dodatku loni 10. prosince. JHMD ho však neakceptovaly. V našem návrhu šlo o navýšení sazby za vlakokilometr dle smlouvy, a to podle nárůstu inflace. Současně jsme JHMD nabídli po vzoru Českých drah příspěvek na modernizaci. V případě podpisu dodatku by platba v roce 2016 činila 72,71 korun za vlakokilometr," popsal náměstek hejtmana.

Mluvčí JHMD po zmíněné schůzce se zástupci krajů a starosty sdělil, že nabídka krajů k podpisu smlouvy na letošní rok zůstala pouze na hodnotě úhrady ve výši deset korun. „To znamená, že dotace veřejné dopravy od společnosti JHMD za jeden ujetý kilometr by se snížila pouze na dvacet korun," mínil Pavel Matlas.

Minulý čtvrtek však od společnosti JHMD přišla zpráva o tom, že s Jihočeským krajem našla společnou řeč. „Ve středu uzavřeli hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola a ředitel JHMD Boris Čajánek Dodatek smlouvy o závazku veřejné služby na rok 2016. Podpisem dodatku došlo k významné dohodě, kterou se završila déle než rok trvající jednání. JHMD budou nyní navýšeny platby od Jihočeského kraje za dopravní výkony v závazku veřejné služby. V dohodě jsou zahrnuty i odpisy za modernizaci motorového vozu M 27, kterou si kraje u JHMD před lety objednaly. Spolu s dodatkem schválilo krajské zastupitelstvo také možnost přímého zadání výkonů na úzkokolejce po roce 2019, a tím zajistilo dlouhodobou stabilitu společnosti," komentoval Pavel Matlas.

Návrh tohoto dodatku na rok 2016 předložený Krajem Vysočina ale zástupci JHMD dosud nepodepsali. „Ředitel společnosti JHMD oznámil, že v nejbližší době vyvolá další jednání mezi Krajem Vysočina a JHMD ve věci uzavření dodatku na rok 2016. V této chvíli není přesný termín dalšího jednání domluven," uvedla Monika Brothánková z tiskového oddělení krajského úřadu Kraje Vysočina.

Jak kamenický starosta Ivan Pfaur poznamenal, spory mezi JHMD a krajem podle jeho názoru zatím nemají negativní dopad na každodenní dopravu. „Nemyslím si, že by nyní byly běžné linky v ohrožení. Jen je mi smutno z toho, že parní vlaky skutečně jezdit nebudou. Hned jsem si vzpomněl na náš festival Hračkobraní, který se na zámku koná v červenci a na který byl každý rok ve spolupráci s JHMD vypraven parní vlak, což byla pro lidi velká atrakce. Teď o ni přijdou," uzavřel Pfaur.