Jejich chřadnutí bylo tak nápadné, že obec Bezděkov nechala tyto dvě lípy prohlédnout odborníkem, aby se zjistilo, proč usychají. Posouzení jejich stavu provedl znalec z Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Železné hory. Výsledkem lip zkoumání bylo, že zdravotní stav obou stromů je velmi vážný. Za příčinu těchto problémů označil odborník použití neznámého herbicidu. Je ovšem záhadou, že místo, kdy se herbicid do stromů dostal, nebylo nalezeno. Je tedy podle znalce možné, že se jednalo o injektáž herbicidu do větší hloubky.

V takovém případě se ale nabízí otázka, zda nějaký neznámý pachatel oba vzrostlé stromy náhodou nepoškodil záměrně. Odborník z CHKO doporučil lípy určitou dobu sledovat, protože je možné, že se jejich stav zlepší. V opačném případě by muselo dojít k jejich skácení.