„Některé jsou schované v remízkách a zahradách a nebylo snadné je sečíst. Na výsledném počtu se nakonec shodly děti ve škole. Většina rybníků má svá jména po historických nebo současných majitelích, například U Černů, U Henzlů, U Rérychů, U Doležalů," říká starostka Dlouhé Vsi Ludmila Němcová.

Někteří majitelé rybníků využili evropské a české fondy životního prostředí a tvorby krajiny, k příslušným dotacím přidali vlastní peníze, zpevnili za ně hráze a odbahnili dna. Snímek z ptačí perspektivy zachycuje pět rybníků na horním konci Dlouhé Vsi.

Ivo Havlík