Jde o každoroční odchyt populace holubů, kterým se na Masarykově náměstí daří. Lidé si na ně často stěžují. Kálejí po chodnících, historických domech a mnohdy se nebojí přiletět přímo k nim, pokud mají v rukou něco dobrého 
k jídlu.

„Nedávno jsem si byl koupit jídlo ve stánku na náměstí a snesla se ke mně celá holubí letka. Čítala dobře několik desítek holubů. Potom se zase zvedli a odletěli na střechu jednoho z domu v centru Jihlavy," popsal jeden z typických náletů Jiří Pokorný z krajského města.
Město se proto snaží už několik let populaci holubů redukovat na únosnou míru. „Holubí populace na náměstí je udržována na stabilní hranici přibližně tři sta až tři sta padesát kusů. Pokud bychom tato opatření neprováděli, nárůst populace by byl ještě markantnější, protože holubi mají v centru města dostatek potravních možností, ale v okolí centra i dostatek hnízdních příležitostí v prázdných budovách," uvedla vedoucí odboru životního prostředí jihlavského magistrátu Katarína Ruschková.

Odchytové klece jsou umístěny nejen na budově Prioru, ale i na dalších místech v historickém centru, kde holubi dosedají. Firma, která odchyt provádí, klece pravidelně vybírá a holuby likviduje v souladu s veterinárním zákonem. „V zimním období provádíme odchyt, v letním pak i vybírání hnízd holubů," dodala Ruschková.

V předchozích letech se populace díky odchytu snížila vždy zhruba o polovinu. Bylo odchyceno kolem tří stovek kusů. Letos za první měsíc bylo polapeno 117 kusů. Žádnou jinou metodu město v centru nemůže využít. „Dále komunikujeme s vlastníky problémových objektů, kde se holubi množí, aby zabránili možnosti přístupu do těchto objektů," dodala Ruschková.

Největším problémem je znečišťování a poškozování budov a chodníku. Příkladem může být kostel svatého Ignáce v Jihlavě, který pod náletem holubů už léta trpí. V Jihlavě holubi hnízdí především v opuštěných objektech. Příkladem je bývalý areál Alfatexu pod Brněnským mostem.

Odchyt holubů

Město Jihlava provádí už několik let kontinuální odchyt holubů. Ti se shromažďují především 
na Masarykově náměstí.

2014 – odstraněno 343 kusů holubů
2015 – odstraněno 331 kusů holubů.
2016 – v období od 1. 2. do 11. 3. bylo odchyceno 117 kusů holubů.