Ekocentrum se nachází v prostorách SMJ v ulici jihlavské ulici Havlíčkova naproti železničnímu viaduktu.
„Po slavnostním otevření Ekocentra proběhla názorná výuka o odpadech pro jednu z jihlavských mateřských škol, Riegrova 21 – Pastelka. Děti se dozvěděly zajímavé informace o třídění odpadů, nakládání s odpady a o jejich dalším využití. Prohlédly si recyklované výrobky z odpadu, sběrný dvůr a zahrály si vědomostní hry," popsal první zátěžovou zkoušku centra mluvčí SMJ Martin Málek.

TISÍC ŽÁKŮ

Vybudování Ekocentra začalo v září loňského roku 
a náklady na výstavbu vyšly společnost SMJ celkem na 135 tisíc korun. „Předpokládáme, že ročně projde výukovým centrem tisíc dětí, žáků a studentů, nejen 
z jihlavských mateřských, základních a středních škol. SMJ sváží odpad kromě Jihlavy ještě z dalších 53 obcí. Výukové centrum by tedy měly využít i další obce mimo Jihlavu.

Slavnostního otevření centra se zhostili zástupci města Jihlavy společně 
s manažerkou obalové společnosti EKO-KOM Pavlou Bendovou. Nechyběl ani jednatel SMJ Jindřich Klega.
Jediným vlastníkem společnosti Služby města Jihlavy je statutární město Jihlava.