Vydavatel Zpravodaje města Kamenice nad Lipou odmítl zveřejnit příspěvek Václava Váchy. Přesněji řečeno další z básní, jimiž Vácha do měsíčníku dlouhodobě přispívá.

O tom, že jeho poslední příspěvek v dubnovém vydání radničního zpravodaje nevyjde, podle Váchy rozhodli kamenický místostarosta Jaromír Pařík, do jehož kompetence mimo jiné městská kultura a zpravodaj patří, a Petr Pech, vedoucí Správy kulturních zařízení města Kamenice nad Lipou a městského muzea. „Rozhodli se, že budou moje příspěvky cenzurovat. Vydali příkaz šéfredaktorovi zpravodaje, aby můj příspěvek nevyšel," informoval 
o události staré několik týdnů Václav Vácha, který se na Pelhřimovský deník obrátil.

Vzápětí rozšířil svoje stanovisko o prohlášení, které pojmenoval Represe v Kamenici nad Lipou. „Zakázali (Pařík a Pech) otištění v nezávislém Zpravodaji města Kamenice nad Lipou básně, která reflektuje výsledek druhého sochařského sympozia ve Vlasenici u Kamenice nad Lipou," napsal v e-mailu Vácha.

Místostarosta města Jaromír Pařík nezastírá, že nezařazení posledního Váchova příspěvku do dubnového vydání městského zpravodaje podporoval. „Přibývalo hlasů lidí, jimž se nelíbilo, proč básním pana Váchy poskytujeme takový prostor. Některým lidem se nelíbilo, že je v nich příliš erotiky, někdo je dokonce označil za vulgární," popsal svoje vidění vzniklé situace Pařík.
Pro rozhodnutí nezařadit Váchovu básničku do dubnového vydání měsíčníku nakonec vypovídalo i stupňující se množství skrytých narážek proti (některým) lidem z vedení města nebo městských institucí.

Ostatně třiasedmdesátiletý Vácha sahá k neadresným výpadům proti establishmentu docela rád. A nad označením, že je provokatér, se nikterak nepohoršuje.

V básni Láska ve Vlasenici, která vyšla kamenickém zpravodaji letos v březnu, píše „…přiznejme si, že politici nemají rádi umění a vymýšlejí branky a podprsenky, jsou to jen impotentní úředníci toužící po moci." To vše v opusu, který se zkraje tváří jako báseň laděná spíš eroticky.

Podle místostarosty Paříka Václav Vácha provokuje programově. „Pan Vácha už v minulosti zasílal výhradně provokativní příspěvky," připomněl Pařík. Současně přiznal, že nezařazení Váchova příspěvku do dubnového vydání bylo výjimečným krokem, k němuž redakční rada při přípravě vydání zpravodaje přistoupila.

Vácha prohlašuje, že právě tyto jeho příspěvky mají skupinu čtenářů a snad i příznivců, jimž v dubnovém vydání zpravodaje báseň chyběla. „Mluvil jsem s řadou těchto lidí," ujistil Vácha. Navíc nechápe, že to, čemu říká represe a cenzura, přišlo až při sestavování dubnového čísla zpravodaje. „V předcházejících měsících mi vyšly daleko kontroverznější básničky," připustil.
Paříkovi je jasné, že situace nemá žádné jednoznačně dobré řešení. „To, že jsme báseň Velikonoce v Magické zahradě do dubnového čísla nezařadili, neznamená, že bychom už žádný příspěvek pana Váchy nezveřejnili. Na druhé straně nemíníme automaticky zveřejňovat úplně všechno, s čím přijde," doplnil informaci kolem sporu kamenický místostarosta.
Pařík a Pech se už s Váchou sešli. Zatím shodu na dalším oboustranně schůdném kompromisu nenašli. Praxe ukáže, co bude dál. „Pošlu jim další básničky," uzavřel Vácha.

Václav Vácha: Velikonoce v Magické zahradě

Stádo má svoje tradice
a také své příznivce
na vratech věnce
a rituály v kostele.
Je to instituce,
která má funkce i radnice
v kultuře baviče
v ekonomice trhovce
poháry pro sportovce
poslance ve sněmovně.
Nesnáší jednotlivce ani v rétorice.
Má svoje čepice
pod nimi zbabělce, frustrace, podlézavce,
vůdce a komise pro hlídače
v anonymitě, v konformitě, v pomluvě,
v textu i potravě.
Stádo lehce poznáte ve válce
nosí uniformy a prapory
pro danou chvíli vytvořené morálce.
Stádo se valí ze hřiště bez míče
má dynamiku futura
je to potvora organizovaného zvířete (golema)
z výše uvedených kubusů z kamene
a z umělé hmoty přilepené krabice (televize).
Buď včas uhnete, nebo se stanete hmotou pro manipulace (krabice).
Jestliže vás neupálí Kamenice na čarodějnice
zajděte do Vlasenice
a citujte sebe jako jednotlivce
v kubisticko-futuristické skulptuře
od italského sochaře.
Posvěceni uměním se potom vraťte
do role dítěte …
… sbírejte v Penny na známky plyšáky.