V Kosteleckých uzeninách řádí černý kašel. Touto nemocí ve firmě onemocněli tři lidé, kteří pracují v kancelářích. Dále krajská hygienická stanice eviduje dva zatím nepotvrzené případy u dělníků z expedice.

„Tito zaměstnanci zůstanou do vyléčení doma, nyní nedocházejí do zaměstnání," potvrdil generální ředitel Kosteleckých uzenin Jan Hanuš. Krajská hygienická stanice vedení masny doporučila protiepidemická opatření. „A to ve smyslu častého větrání místností, důkladného úklidu s použitím dezinfekčních prostředků a poučení zaměstnanců," přiblížila vedoucí protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina Alena Dvořáková.

Informace o černém kašli v Kosteleckých uzeninách se už roznesla do okolí. „Slyšela jsem o tom, známá mi říkala, ať tam teď raději nenakupuji, že kdo ví, jak to s tím je," vyjádřila se Hana Nováčková.

Kašel se přenáší hlavně vzduchem

Důvod k panice však podle epidemioložky není. „Co se týká odpovědi na otázku kvality potravin a případného přenosu přes potraviny, je třeba říci, že původce černého kašle je ve vnějším prostředí velmi málo odolný. Je citlivý na sluneční záření, teplo a vyschnutí stejně tak jako na běžné dezinfekční prostředky," informovala Dvořáková. Prokázaný přenos z člověka na člověka je vzdušnou cestou při přímém styku s nemocným.

„Přenos předměty potřísněnými sekrety horních cest dýchacích je vzácný. Vzhledem k tomu, že původce černého kašle není ve vnějším prostředí dostatečně odolný, doposud nebyl prokázán přenos onemocnění prostřednictvím potravin. Vzhledem k faktu, že potraviny v prostorách expedice jsou již balené, není dle mého názoru relevantní obávat se konzumace uzenin z výše uvedeného závodu," uklidnila epidemioložka. To potvrdil i ředitel firmy. „Jsme pod permanentním veterinárním dohledem a jak veterinární dozor, tak krajská hygienická stanice i závodní lékař nás ujistili, že žádné nebezpečí v tomto směru v žádném případě nehrozí," řekl Hanuš.

Černý kašel přitom nedávno řádil i v jedné z jihlavských mateřských škol. V roce 2012 onemocnělo černým kašlem na Jihlavsku celkem 27 lidí. V letošním roce krajská hygienická stanice eviduje do konce října již 56 případů.

„V posledním období je vzestupná tendence onemocnění nejenom na Jihlavsku, ale i v celé České republice. Příkladem toho jsou tato data, za rok 2012 je evidováno za Kraj Vysočina celkem 80 případů, k poslednímu říjnu tohoto roku je to už 105 případů," spočítala epidemioložka.

Onemocnění probíhá ve třech stádiích. Pro první stádium jsou charakteristické rýma, kýchání, mírný kašel a zvýšená teplota. Pro druhé stádium je to o něco výraznější kašel se stupňující se frekvencí. „Může mít charakter kokrhavého, dávivého kašle často s pocitem na zvracení až se zvracením," přiblížila Dvořáková.

Poslední stádium je stádium rekonvalescence, v tomto období jsou záchvaty kašle již mírnější a méně časté. Kašel obvykle vymizí do tří týdnů, ale může trvat i měsíce. „U osob, které prožily nákazu nebo byly očkovány, probíhají zpravidla v mírnější formě. Onemocnění může způsobovat krvácení do oční spojivky, při vyčerpávajícím kašli i ke zlomeninám žeber a na oslabený organismus s narušením sliznic dýchacích cest snadno nasedá další infekce," dodala epidemioložka.

Prevencí je jednak vyhýbat se lidem s tímto onemocněním, často větrat uzavřené prostory a v neposlední řadě pomýšlet na přeočkování v dospělém věku. „Především by na tuto prevenci měly pomýšlet osoby plánující rodičovství, dále osoby v kontaktu s těhotnou ženou či dítětem do jednoho roku věku, zdravotničtí pracovníci, chronicky nemocní především s onemocněním plic či osoby staršího věku," vyjmenovala Dvořáková. Očkování provádějí v Kraji Vysočina praktičtí lékaři a očkovací centra.