A právě kvůli rizikům, které podomní prodej představuje, se řada měst a obcí na Pelhřimovsku rozhodla dát tomuto prodeji stop.

Nařízení o zákazu podomního prodeje už rok platí 
v Pacově pro celé území města, tedy i pro místní části Bedřichov, Jetřichovec, Roučkovice, Velkou Rovnou 
a Zhoř. Radní města vydali toto nařízení na základě podnětů ze strany občanů a představitelů městských zařízení, jako byl například dům seniorů.

„Největší problém s podomním prodejem jsme v minulosti řešili právě v našem domově důchodců, kde je největší koncentrace seniorů. Od vydání vyhlášky je relativně klid. Stížnosti jsou minimální," přiblížil místostarosta Pacova Tomáš Kocour s tím, že při příjezdu do města nejsou informační cedule, které by upozorňovaly případné prodejce na toto nařízení. „Vyhláška je k vidění například na webových stránkách města a je povinností každého prodejce zjistit si, zda je ve městě podomní prodej zakázán, či povolen," dodal Tomáš Kocour.

Výjimku ze zákazu tvoří například veřejné sbírky nebo očkování zvířat. Podomnímu obchodníkovi za porušení nařízení hrozí několikatisícová bloková pokuta.

Červenou podomnímu a pochůzkovému prodeji daly například Košetice. Zákaz je obsažen v Tržním řádu obce, kde jsou zároveň vyčleněny výjimky jako pojízdná prodejna nebo příležitostné prodeje při kulturních akcích. Obdobné je to i v Kalištích nebo Pelhřimově. Naopak v Kamenici nad Lipou podomní prodej není zakázaný.

„O možné vyhlášce, která by tento prodej zakazovala, jsme hovořili na radě města. Nicméně jsme usoudili, že zákaz zatím schvalovat nebudeme. Řekli jsme si, že budeme informovat občany, jak se mají chovat, když se 
s podomním prodejem setkají. Vždy musí kontaktovat nás nebo policii České republiky," zdůraznil starosta Kamenice nad Lipou Ivan Pfaur. Ten zároveň dodal, že se občas od lidí dozvídá, že se ve městě prodejci vyskytují. „Je to problém. I já sám jsem měl zkušenost s podomními prodejci, kteří mi nabízeli „výhodný" internet. Byli neodbytní. Pro mě to nebyla zrovna dvakrát příjemná zkušenost," popsal starosta.

Pomůže policie

Policisté lidem radí, aby si 
v případě příchodu člověka, který vystupuje jako pracovník různých organizací, úřadů či služeb, od něj nechali předložit průkaz nebo zavolali na úřad či instituci, na kterou se osoba odvolává. V případě pochybností by občané měli volat policii. „Kolegové ihned přijedou a zjistí, zda je funkce dotyčného pravá. Pokud je ve městě či ve vsi podomní prodej zakázán, měli by lidé policii volat okamžitě," řekla pelhřimovská policejní mluvčí Monika Pátková.

Důležité také je nepouštět cizí lidi do vlastního bytu či domu. Zloději se snaží do bytů a domů dostat pod různými záminkami. Poté v nestřeženém okamžiku místnosti prohledají a odcizí i desetitisícové částky.