Ovšem nyní začíná dostávat konkrétní obrysy. Pokud město získá na přístavbu potřebné dotace, bude stavba, která by předběžně měla vyjít na osmdesát milionů korun, zahájena nejdříve v roce 2015. „Projekt závisí na dotační politice státu. Samotné město by projekt v takové finanční výši nemohlo zrealizovat," nechal se pro Deník slyšet starosta Pacova Lukáš Vlček. S tím, že samotná studie už je vypracovaná.

Nová lůžka by měla sloužit především seniorům trpícím  různými demencemi, jako je například Alzheimerova choroba. „Demence se v populaci objevují čím dál tím častěji. Přístavba je proto nutná," zdůraznil první muž pacovské radnice. Jeho slova potvrdil i ředitel pacovského Domu seniorů – Domova důchodců Václav Hrobský. I podle něj bude s postupem let lidí s duševními chorobami přibývat, a proto je navýšení kapacity více než nutné.

Čeká se léta

Projekt počítá s vybudováním nových prostorů s tím, že běžné činnosti jako příprava denních pokrmů, praní prádla či lékařské a rehabilitační služby by probíhaly klasicky, tedy v místnostech k tomu určených.

Současná budova pacovského domova je rozdělena do dvou částí. V první je 52 lůžek pro pro seniory a 28 lůžek se zvláštním režimem pro klienty trpící duševními chorobami. V druhé části je 56 bytů s pečovatelskou službou.

„Aktuálně evidujeme přes sto žádostí do klasického domova, dalších 40 až 45 žádostí pochází od lidí, kteří trpí právě různými typy demencí," informoval Václav Hrobský.

Podle něj pochází 80 procent žádostí od lidí z Pacovska. Zbylých dvacet procent je od potencionálních klientů, kteří mají vazby na Pacov, například se tam narodili nebo ve městě žijí jejich děti.

„Čekací lhůta je dlouhá, počítá se na roky. U žadatele vždy rozhodne řada kritérií jako právě trvalé bydliště nebo zdravotní stav. Pro příklad – pokud se máme rozhodnout, zda přijmeme pětaosmdesátiletou babičku, která je prakticky nesoběstačná, nebo pětašedesátiletou důchodkyni, která létá či jezdí na dovolené a její zdravotní stav je v pořádku, tak rozhodně dáme přednost starší seniorce. To je bez debat," uzavřel ředitel sociálního zařízení.