Ten se nachází po proudu za pelhřimovskou čistírnou odpadních vod (ČOV), která právě začala procházet modernizací.

Zakázku na opravu čističky vysoutěžilo sdružení firem kolem Metrostavu, který ale tvrdí, že veškeré práce provádí podle platných dokumentů.

Ve zhruba tříhektarovém rybníku se podle pelhřimovských rybářů, kteří mají rybník pronajatý od města, prohání na tři tisíce kaprů. Jedná se většinou o dvouletou rybu, která váží v průměru půl kilogramu.

„Úhyn nebyl nijak dramatický. Jednalo se o pár desítek ryb, tudíž žádnou velkou tragédii. Škoda je zanedbatelná," informoval předseda pelhřimovských rybářů Milan Macura, který byl místo osobně obhlédnout v pondělí. Podle něj došlo k úhynu kvůli znečištěné vodě, ve které bylo málo kyslíku.

„Nyní už je všechno v pořádku. Rybník jsme provzdušnili," dal na vědomí předseda rybářů Macura.

Únik látky?

Hasiči přitom v oficiální zprávě doslova napsali: „Únik neznámé látky do rybníka, zvýšený úhyn ryb." Dodali, že místo předali České inspekci životního prostředí (ČIŽP).

Včera ještě Deníku upřesnil ředitel pelhřimovských hasičů Jiří Hörner, že „jeho lidé" nijak v neděli u rybníka nezasahovali, například nepoužili nornou stěnu. „Žádné úkony jsme u Radětínského rybníka nedělali. Dojeli jsme na místo, obhlédli rybník 
a přítok do rybníka," potvrdil Jiří Hörner.  Podle ČIŽP měla na stav ryb vliv čistička, přesněji řečeno její oprava.

„Příčinou znečištění rybníka a tím úhynu ryb je rekonstrukce čistírny odpadních vod, která povoluje určitou míru znečištění. A ta překročena nebyla, čímž nedošlo k žádnému porušení zákona," nechal se slyšet vedoucí oddělení ochrany vod ČIŽP v Havlíčkově Brodě Jiří Vítek.

Město: Šlo spíše o planý poplach

Vedoucí hospodářského odboru pelhřimovského úřadu Stanislav Kropáček tvrdí, že k úniku znečišťujících látek objektivně nedošlo. Podle něj někdo volal policii i hasiče s tím, že na rybníku jsou asi dva uhynulí kapři.

„Z našeho pohledu šlo vlastně o planý poplach. Ano, je tam  o něco větší zápach a voda je víc znečištěná, protože čistírna teď běží jen asi na 40 až 60 procent a hůř čistí – ale jinak se ani zrekonstruovat nedá. Inspekce životního prostředí řekla, že je to adekvátní a že limity plníme," sdělil Kropáček, podle kterého k úhynu ryb nemuselo dojít jen a pouze kvůli čističce, ale i třeba vlivem řádění dravce v rybníku.

Podle něj mu i sami rybáři řekli, že jde o „běžnou záležitost". „Vrchní rybník (ten první po proudu za čističkou – pozn. red.) není ani nemůže být chovný," tvrdí Kropáček s tím, že v něm jsou jen „zbytky ryb z minulosti". Spodní rybník by podle něj měl být čistší, ale i tak prý je město domluveno s rybáři, že oni spodní rybník vyloví.
Obě vodní plochy jsou ve vlastnictví města. „Rybníky jsou ovšem záchytné, takže je nejde vypustit na delší dobu," doplňuje Kropáček.

Vedoucí odboru dodává, že rybáři i Povodí Vltavy o opravě čističky vědělo. Proč tedy rybáři ryby nevylovili?
„Uhynulé ryby vylovíme a zlikvidujeme. S klasickým výlovem samozřejmě rovněž počítáme. Přesný termín zatím nemáme stanovený," poznamenal Milan Macura s tím, že lidé by měli mít trpělivost, protože voda je tam nyní špinavá a opravu čističky provází i zvýšený zápach, který je ale při takových pracích běžný.

Opravu čističky po průtazích vysoutěžilo sdružení firem kolem Metrostavu. „V době rekonstrukce jede čistička skutečně na nižší výkon. Tento provozní režim, který trvá od zahájení prací v létě, je povolen orgány státní správy a rekonstrukce je prováděna dle platných dokumentů. Voda je odváděna do určených recipientů – dosazovacích nádrží, které jsou pod ČOV," uvedl na dotaz, kdo je tedy za úhyn ryb zodpovědný, mluvčí Metrostavu František Polák.
Na otázku, jaká opatření firma zvolí, aby se úhyn ryb neopakoval, mluvčí neodpověděl vůbec.