„S demolicí jsme nesouhlasili, povolil ji až krajský úřad," uvedl místostarosta Telče Pavel Komín (KDU-ČSL).

Městský úřad Telč demolici již před několika lety zamítl. Vlastník secesní budovy z přelomu 19. a 20. století se ale odvolal ke krajskému úřadu. „Odborným podkladem rozhodnutí krajského úřadu bylo souhlasné písemné vyjádření generálního ředitelství Národního památkového ústavu (NPÚ)," uvedla mluvčí Kraje Vysočina Monika Brothánková.
Generální ředitelství NPÚ ale poznamenává, že v jeho kompetenci není demolici schválit nebo zamítnout. Jeho stanovisko mělo být údajně spíše odmítavé stejně jako předtím posudek telčských památkářů, podle nějž rozhodl městský úřad 
v Telči.

„Generální ředitelství NPÚ souhlasí s vyjádřením NPÚ v Telči, že objekt nepochybně má určité architektonické kvality a jeho význam je nutno spatřovat především v rovině urbanistické. Neexistují však dostatečné legislativní mechanismy, o něž by se památková péče mohla opřít 
a demolici objektu zamezit," uvedla tisková mluvčí generálního ředitelství NPÚ Jana Tichá.
Secesní budova je totiž sice v ochranném pásmu městské památkové rezervace města, není ale samostatně prohlášenou kulturní památkou. Demolicí budovy tedy dle odborného vyjádření vedení NPÚ nebude porušena historická urbanistická skladba města. Tak by se stalo například v případě, kdyby na místě hotelu vyrostl panelák.

„Rozhodnutí o určení ochranného pásma pro historické jádro města Telč neumožňuje zamítnout požadavek na provedení zamýšlené demolice hotelu Telč ‚U Nádraží', neboť její realizací nebude z hlediska památkové péče ohrožena městská památková rezervace Telč," zní odborné vyjádření NPÚ, na jehož základě kraj demolici povolil.
Ochranné pásmo však památkáře opravňuje vyjádřit se k tomu, jak bude vypadat budova, která na místo secesního hotelu 
z přelomu 19. a 20. století vznikne. Neměla by například

převyšovat budovy okolní a měla by do centra města zapadat.

„Ochranné pásmo bylo zřízeno ke zvýšení a posílení ochrany prostředí městské památkové rezervace Telče, a to před nevhodnými a rušivými vlivy z nejbližšího okolí," vysvětlila Tichá.
Plánovaná stavba na místě hotelu má být údajně o něco nižší než ta současná a měla by čnít také do ulice. „Majitel objektu podal návrh na stavbu s podobným půdorysem. Měla mít ale plochou střechu, my však požadujeme klasickou. Až za touto budovou má vzniknout supermarket. Není to ale ještě jisté, jednání teprve probíhají," řekla ředitelka NPÚ v Telči Martina Indrová.

Demolice budovy se nelíbí ani části místních, dle kterých je počet supermarketů ve městě dostačující.

Dle Komína je budova nyní ve špatném stavu. „Od roku 1992, kdy ji koupil současný vlastník, do ní nikdo nic neinvestoval," dodal Komín. Její demolice se tak zřejmě zdá vlastníkovi budovy, jímž je společnost Mako, výhodnější než její oprava. Město majiteli také navrhlo, aby na střeše supermarketu udělal parkoviště. „V době, kdy zápolíme s nedostatkem parkovacích míst, by se to hodilo. Majitel to ale kvůli nákladům odmítl," dodal Komín.

Vlastníkem budovy je společnost Mako. Její majitel Andreas Kejmar se k věci nevyjádřil.

IVANA HOLZBAUEROVÁ