Přestože ve městech hledají násobně více lidí do komisí, snazší je obsadit některé volné místo v menších obcích. Ve městech totiž místa obsazují členové dosazení volebními stranami.

Například v Třebíči potřebují obsadit přibližně tři sta padesát míst. Problém s tím však nemají. „Nám členy volební komise delegovaly samotné strany. Z jednadvaceti stran, které podaly kandidátku na krajský úřad, tuto možnost využilo čtrnáct z nich," popsala vedoucí odboru vnitřní správy na třebíčské radnici Věra Brabencová.

Podobně bezproblémové shánění členů komisí mají také v Moravských Budějovicích. I tam všechna místa obsadí zástupci volebních stran a hnutí. „V Moravských Budějovicích máme jedenáct volebních komisí. Podle počtu voličů potřebujeme do sedmi z nich minimálně šest členů včetně zapisovatele. Do zbývajících čtyř okrsků, což jsou přidružené obce, potřebujeme čtyři členy. A daří se nám je zcela delegovat stranami," sdělila Pavlína Prokešová, která má na budějovické radnici organizaci voleb na starosti.

V menších obcích nemusí shánět desítky či stovky členů, ale spoléhat se na strany nemohou. „U nás nominovala pouze jedna strana jednoho člena. Zbylé členy jsem nominoval sám. Vždy se nám komisi podařilo sestavit, aniž bych musel někoho přesvědčovat. Zapisovatelka bývá stejná a další členové se běžně střídají," řekl starosta Martínkova Josef Svoboda.

Také v nedalekém Jakubově si musí většinu členů dodávat sami. Díky stálým členům se jim to daří. „Problém se sestavováním volebních komisí u nás není. Máme zde stálé členy, které povoláme v případě, že nemáme dost nominací od volebních stran. Do nadcházejících krajských voleb máme nominace ze dvou stran a tři jsem doplnil z osvědčených bývalých členů," informoval starosta Jakubova Miroslav Kabelka.

Členové volební okrskové komise získávají odměnu ve výši třinácti set korun, zapisovatel obdrží patnáct set korun a předseda ještě o sto korun více. V okresech, kde se konají také senátní volby, dostanou ještě o čtyři sta korun navíc.