Stavba zahrnuje přeložku „devatenáctky" dlouhou 882 metrů a úpravu navazujících křižovatek na začátku a na konci přeložky. „Výběrové řízení vyhrála společnost Skanska, cena je čtyřicet devět milionů korun bez daně z přidané hodnoty," uvedl při otevření stavby Jan Kroupa, generální ředitel ŘSD. Firma má přeložku postavit za dvanáct měsíců.

Na stavbě se bude podílet i město, přestaví místní komunikaci v trase budoucího obchvatu mezi ulicemi Jamská a Brněnská, aby splňovala parametry silnice první třídy. Předpokládané náklady na tuto stavbu činí podle radních 8,5 milionu bez DPH. „Nyní městský úřad zajišťuje příslušná správní povolení a podklady pro výběrové řízení," informovala mluvčí žďárské radnice Nikola Adlerová. Konkurz na dodavatele radnice teprve vyhlásí, termín zatím není znám.

Podle Kroupy bude mít stavba přeložky Mělkovice – Žďár pozitivní dopad na zvýšení bezpečnosti dopravy 
a zlepšení dopravní obslužnosti. „Této části města se výrazně uleví od těžké nákladní dopravy," řekl ředitel Jan Kroupa. Jak doplnil, přeložka dostane dopravu mimo obytné zóny, jež leží v bezprostřední blízkosti nynější trasy silnice číslo 19.

Přeložení silnice první třídy číslo 19 od Mělkovic k Jamské ulici má hustotu dopravy na Novoměstské zredukovat až na polovinu. „Nová přeložka podle dopravního modelu ‚stáhne' kolem pěti tisíc automobilů denně. Na Novoměstské ulici tedy zbude vlastně jen místní doprava," přiblížila Marie Tesařová, ředitelka ŘSD Jihlava. Jak dodala, stavebníci by na trase neměli mít problémy. „Nevím o ničem limitujícím, v místě nejsou inženýrské objekty, tak by nás tam nic podstatného čekat nemělo, když samozřejmě pominu přírodní vlivy," řekla Marie Tesařová.

Stavbu přeložky a rekonstrukci místní silnice od Jamské k Brněnské ulici budou dodavatelé „ladit" tak, aby se mohly zprovoznit ve společném termínu.

Žďárská radnice zajistí zvýšení únosnosti současné místní silnice mezi Brněnskou a Jamskou. Pak na ni bude možné převést dopravu ze silnice I/19. Posudek navrhl zesílit vozovku o 110 milimetrů nových vrstev asfaltu. Úsek od křižovatky v ulici Brněnská před sjezd u regulační stanice plynu je dlouhý 618 metrů. Práce mají být hotové do konce letošního roku.

Hotovou, zpevněnou cestu pak už jako silnici první třídy město předá do majetku ŘSD. Stát oplátkou převede na Žďár ulici Novoměstskou od křižovatky u Conventu k Mělkovicím, která se tak stane městskou komunikací.

Data o stavbě:
přeložka silnice I/19
délka: 882 m
kategorie: S 9,5/60
plocha vozovek: 8247
počet stavebních objektů: 16
náklady: 49,19 milionu (bez DPH)
termín dokončení: do 12 měsíců
silnice Jamská – Brněnská
délka: 618,35 m
zesílení: 110 mm asfaltu
náklady: 8,5 milionu (bez DPH)
termín dokončení: konec roku 2015