„Kladně hodnotím hlavně spolkovou činnost, fungují zde sportovci, hasiči, ždírecký kulturní klub a ženy. Pořádají se zájezdy a různé akce," uvedl starosta Ždírce Bohuslav Fiala. Kromě toho se v obci postupně opravuje a buduje potřebná infrastruktura.

Dobré vztahy udržuje obec rovněž s místním domovem důchodců, který je krajským zařízením pro seniory a pro lidi s Alzheimerovou chorobou. „Spolupracujeme na kavárničkách, které domov pořádá. Naposledy zde byl například Vlastimil Harapes a snažíme se navzájem vycházet vstříc. Například při půjčování kulturního domu," popsal spolupráci Fiala. Místní lidé a maminky s kočárky mohou zase využívat revitalizovaný lesopark a zahradu u domova, která je určena především klientům jako klidové místo.
V minulosti se do soutěže z Jihlavska opakovaně přihlašovaly například Hodice, které získávaly různé dílčí ocenění. Například za spolkový život v obci či za aktivity místní knihovny a činnost seniorů.

Co se týče celé Vysočiny, tak v loňském roce se do soutěže hlásilo patnáct obcí, letos jich je celkem devatenáct. Krajským vítězem se stal Martínkov na Třebíčsku. „Obce z Vysočiny bodovaly historicky i celostátně. Například Ořechov na Žďársku v roce 2014 vybojoval celorepublikově druhé místo a obec Křižánky skončila v roce 2012 na třetím místě," prozradil radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Martin Hyský.

Vítěz krajského kola soutěže získá od Kraje Vysočina částku sto tisíc korun a postoupí do celostátního kola soutěže, kde se utká s dalšími obcemi, které v jednotlivých krajích získaly tzv. Zlatou stuhu. Cílem soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.

Celkem se přihlásilo 251 obcí z celé České republiky. Nejpočetnější zastoupení má Královéhradecký kraj s 32 soutěžícími obcemi. V sousedním Pardubickém kraji bojuje pouze deset vesnic. Nejmenší vesnicí jsou Bujesily na Plzeňsku s šedesáti obyvateli.

Měsíc květen a červen je ve znamení hodnocení krajských kol. Celostátní kolo, do kterého postupují vítězové krajských kol, se uskuteční na přelomu srpna a září.