Organizace, které působí v kultuře, památkové péči nebo v cestovním ruchu, připravily pro letošní rok mnoho akcí.

Zájemci o tyto akce naleznou veškeré informace na internetové adrese www.karel-700-vysocina.cz. Kromě obecných informací, týkajících se Karla IV. a regionu Českomoravské vrchoviny v období vlády Lucemburků, zde zájemci najdou také kalendárium s přehledem všech chystaných akcí s možností selektovat je podle konkrétní instituce.

Z nejvýznamnějších akcí věnovaných osobnosti Karla IV. je to například výstava Karel IV. a jeho doba, která je připravena ve spolupráci se Státním okresním archivem Jihlava a začíná vernisáží 21. dubna v jihlavském muzeu. 13. května se v kostele Povýšení sv. Kříže v Jihlavě uskuteční slavnostní večer právě k sedmistému výročí narození císaře a krále Karla IV.