„V letošním roce nastoupilo ke studiu na VŠPJ okolo 1 150 studentů prezenční i kombinované formy studia,“ doplnil mluvčí školy Tomáš Obruba. Při slavnostním aktu byl přítomen rektor školy, prorektoři i zástupci Kraje Vysočina a města Jihlava.

Noví studenti měli jedinečnou možnost vidět nejen tyto osobnosti, ale také insignie školy – rektorský řetěz, žezlo a prorektorské řetězy.