Záměrem výstavy je zmapování šíře perzekuce církve totalitním režimem v Československu i konkrétních metod, užívaných k likvidaci duchovního života společnosti, popisuje ale i způsoby, jak církev těmto tlakům čelila.

Autoři výstavy k ní zpracovali pracovní listy pro žáky základních i středních škol, cvičení je vedou k porozumění klíčovým momentům dějin české katolické církve. „Žáci se seznámí i s osudy čtyř předních církevních osobností: Josefa Berana, Jana Anastáze Opaska, Miloslava Vlka a Dominika Duky. Důraz se klade na interpretaci textu a obrazových materiálů i spolupráci ve skupině," dodala Chytrá.

Pro učitele, co o ně mají zájem, jsou výukové materiály ke stažení na stránkách Ústavu pro studium totalitních režimů, spolupořadatele výstavy. Dále se na ní podílel Archiv Kanceláře prezidenta republiky a katolická farnost na Velehradě.

Výstava je součástí dlouhodobého projektu, první jeho část byla představena v roce 2009 ve Strahovském klášte- ře a putovala po českých a moravských diecézích. Autoři pak rozšířili záběr výstavy o léta 60. až 80. Takto byla poprvé představena v listopadu 2012 v Římě na Papežské univerzitě Svatého Kříže.