Motem plesu byla Brazílie a tanec samba. V rámci tradiční společenské akce věnovali zaměstnanci firmy výtěžek ze vstupenek na pomoc charitativním a vzdělávacím projektům v Kraji Vysočina. Celkový výtěžek z plesu dosáhl úctyhodné výše 185 000 korun.

Jako čestné hosty na plese mohli uvítat obchodní ředitel Ralph Klaus Carle společně s technickým ředitelem Stefanem Hamelmannem například senátora Parlamentu ČR Miloše Vystrčila, poslankyni Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Janu Fischerovou nebo náměstka primátora statutárního města Jihlavy Jaroslava Vymazala. O pestrý kulturní program večera a dobrou náladu se postaraly vedle taneční školy v rytmu samby i hudební hvězdy Heidi Janků, Dan Nekonečný a Těžkej Pokondr.

Výtěžek z letošního plesu připadne Dennímu a týdennímu stacionáři v Jihlavě a základním školám v Dušejově a Cejli. Výtěžek z prodeje lístků ve výši 100 000 korun podpoří rehabilitační projekt pro 58 klientů Denního a týdenního stacionáře Jihlava.

Výtěžkem z prodeje lístků ve výši 50 000 korun pro základní školu v Cejli bude podpořen integrační projekt pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Díky finančnímu daru se budou moci tyto děti účastnit běžné výuky spolu se svými spolužáky a budou pro ně pořízeny speciální pedagogické pomůcky a výukové materiály, včetně interaktivní výukové tabule.

Výtěžkem z prodeje lístků ve výši 35 000 korun pro základní školu v Dušejově bude podpořen projekt výuky cizích jazyků. Z finančního daru bude možno pořídit pro 30 žáků školy a jejich výuku němčiny moderní didaktické materiály a učebnice podporované tabletovou verzí.

Převzetí finančního daru se za Denní a týdenní stacionář Jihlava zúčastnila ředitelka Eva Pohořelá. Základní škola Cejle byla zastoupena ředitelkou Martou Kozdas, základní školu v Dušejově zastupovala ředitelka Marcela Krejčová.

Vedle výtěžku z prodeje Novoročního koncertu je firemní ples druhou z celkových třech každoročních akcí firmy Bosch Diesel s.r.o., a jejích zaměstnanců, směřující výtěžek na dobročinnou činnost.

„Vizí naší firmy je „Závod Jihlava: Excelence z Vysočiny". Vedle excelentních výrobků z našeho závodu tato vize znamená, že přebíráme i společenskou zodpovědnost za město Jihlavu a Kraj Vysočina. Jako spolehlivý partner města Jihlavy a regionu Vysočina proto podporujeme již řadu let například různé sociální a charitativní instituce, vzdělávání, jakož i kulturní akce. Jsem hrdý na to, že naši zaměstnanci podporují různé dobročinné akce, jako například letošní firemní ples, a v obzvláště vysoké míře tak opětovně dokládají svoji společenskou zodpovědnost. Podporou společenské zodpovědnosti zároveň výrazně přispívají k naplnění vize firmy v praxi," sdělil obchodní ředitel firmy Bosch Diesel Ralph Klaus Carle.