Schumpeter se narodil 
8. února 1883 v Třešti v rodině německého podnikatele, ale již ve svých čtyřech letech se jeho rodina přestěhovala nejdříve do Jihlavy, pak do Grazu a nakonec do Vídně. Studoval na univerzitách ve Vídni, v Berlíně a v Londýně.

V roce 1912 vydal první ze svých stěžejních děl, Die Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, zabývající se teorií hospodářského rozvoje, dynamiky a strukturálních změn tržní ekonomiky. Působil na univerzitách v Czernowitzi, Grazu, hostoval na Columbia University v New Yorku v USA. V březnu 1919 se stal prvním ministrem financí nově vytvořené Rakouské republiky. Od roku 1932 byl profesorem univerzity v Har-vardu ve Spojených státech. Ve čtyřicátých letech vychází jeho další klíčové dílo Capitalism, Socialism and Democracy, pojednávající 
o společenských a institucionálních změnách a vytvářející pro jejich pochopení nový teoretický rámec.

Až posmrtně byla vydána jeho další významná kniha History of Economic Analysis, v níž kriticky hodnotí současné ekonomické teorie. Zemřel v roce 1950 ve Spojených státech amerických.

Schumpeterův rodný dům v Třešti je kulturní památkou. Dnes se v domě kromě turistického informačního centra nachází muzeum, připomínající jednou svou expozicí život a dílo slavného rodáka.

Od prosince 2003 je ve dvorním traktu Schumpeterova domu celoročně otevřená expozice Spolku přátel betlémů v Třešti. Ve třech místnostech si mohou návštěvníci prohlédnout několik betlémů s papírovými a dřevěnými figurkami.

Další památku spojenou 
s rodinou Schumpeterů najdeme na místním hřbitově, jedná se o pseudorenesanční rodinnou hrobku Schumpeterů – Kiliánů 
z roku 1888, kde odpočívá celkem osm příslušníků spřízněných rodin.