Jejich obcemi totiž prochází frekventovaná silniční tepna I/34, která je hlavní spojnicí mezi Pelhřimovem a Jindřichovým Hradcem.

Denně tak přes malebné vesničky projedou tisíce osobních a nákladních vozidel. Pro lidi to znamená jediné – zvýšený hluk, prašnost 
i nebezpečí úrazu při přecházení. Tomu všemu by měl být už za rovných 31 měsíců konec. Včera byla totiž slavnostně zahájena výstavba přeložky Božejov – Ondřejov – Pelhřimov.

Obchvat bude v délce 5,4 ki-lometru a jeho součástí budou dvě mimoúrovňové křižovatky a devět mostů. Po nové silnici, která vyjde na 670 milionů korun, by se motoristé měli poprvé projet v roce 2017. Ve výhledu dalších let je pak plánován nava-zující západní obchvat Pel-hřimova.
„Tato akce je tak stará, jak dlouho já sedím na kraji, tedy od roku 2008, kdy jsme o stavbě silnice diskutovali a rozebírali ji. Jsem rád, že jsme společnými silami přispěli 
k realizaci obchvatu. Věřím, že v roce 2017 silnici budeme moci otevřít a bude ku prospěchu motoristů, tak jako úseky, které jsou zrekonstruované směrem od Božejova do Jindřichova Hradce," nechal se včera slyšet hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Tomáš Blecha, náměstek ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury dodal: „Věřím tomu, že stavba kombinuje jednak zvýšení bezpečnosti a snížení negativního vlivu na obyvatele dotčených obcí. Celkové investiční náklady jsou vyčísleny na 670 milionů korun, z čehož už jsme 12 milionů dali na přípravu samotné akce. Letos zde bude proinvestováno zhruba 220 milionů korun. Přeji si, aby práce proběhly podle harmonogramu, aby nepředvídaných změn bylo co nejméně," řekl Tomáš Blecha.

Povede v blízkosti kamenolomu

Trasa přeložky je vedena mimo zastavěné území východně od Ondřejova v blízkosti ochranného pásma opuštěného kamenolomu.
Dále bude pokračovat zvlněným územím po zemědělsky obdělávaných pozemcích. Na stávající trasu by se měl napojit před Pelhřimovem. Začátek trasy navazuje na úsek Božejov – Ondřejov, konec se nachází přibližně 500 metrů před Pelhřimovem, kde by měl do budoucna vzniknout západní obchvat Pelhřimova.

„Diskutovaný termín západního okruhu okolo Pelhřimova je okolo roku 2023. Pokud by se to podařilo uspíšit, byli bychom jenom rádi. Pokud se podíváme tady, kousek opodál, vidíme, jak je tato silnice dopravně vytížená. Nový dopravní úsek je tady už potřeba," řekl a ukázal směrem k hlavní silnici místostarosta Pelhřimova Josef Koch.

Data o stavbě:

Hlavní trasa:
délka: 5397 m
plocha vozovek: 60 500 m2
zhotovitel: Sdružení Božejov – Swietelsky + Strabag + Colas – vedoucí: Swietelsky stavební s.r.o.
cena: 670 milionů korun
délka výstavby: 31 měsíců
Zdroj: ŘSD ČR