Například v Novém Rychnově, Černovicích či Olešné už museli přistoupit k úsporným opatřením. V Novém Rychnově se situace s vodou prudce zhoršila situace na počátku července, kdy udeřila první vlna tropických veder. Místní vodojem se nestačil plnit, vedení městyse tak muselo zasáhnout.

„Vyhlásili jsme úsporný režim při hospodaření s vodou ve vodovodním řadu," připomněla starostka Nového Rychnova Iva Reichová.
Konkrétně to znamenalo omezení zalévání zahrádek 
a napouštění domácích ba-zénů. Vedle usedlíků situaci 
s dostatkem vody komplikovali chalupáři, kteří právě 
s nástupem léta do městyse přijížděli. „Teď už se situace trochu uklidnila, opatření jsme ale zatím neodvolali," doplnila novorychnovská starostka.

Stav podzemních vod není dobrý

Zatímco v místních částech zachraňovaly situaci lokální zdroje vody z místních studní, v samotném městysi byl problém s vodou nejtíživější.
V Novém Rychnově, kde působí jedna ze stanic Čes-kého hydrometeorologického ústavu, mají přesné informace o tom, že letošní srážky představují 60 až 65 procent dlouhodobého průměru.

To se podepsalo na nedobrém stavu podzemních vod. Oblasti chybí i srážky. Zatímco v Pelhřimově minulou sobotu odpoledne téměř tři hodiny vydatně pršelo, do Nové-ho Rychnova srážkové mraky a bouřka nedorazily.

Podle informací od meteorologa Milana Váni z Observatoře Košetice aspirují uplynulé červencový dny na jedny z nejsušších v historii.
„Za prvních dvacet červencových dní jsme naměřili pouze 14,1 milimetru srážek. Nejsušší červenec jsme měli 
v roce 1990, kdy napadlo 17,7 milimetru. Velmi suchý byl rovněž červenec 1994, kdy spadlo 22,8 milimetru," porovnal úhrny srážek Váňa.

Zároveň však podotkl, že se situace může snadno změnit už po jednom silném přívalovém dešti v následujících červencových dnech.
„Do konce pracovního týdne by měl vydržet sušší charakter počasí s místními bou-řkami, výraznější srážky očekáváme během víkendu," prozradil meteorolog.

Kvůli úbytku vody v prameništích vyhlásili úsporná opatření, týkající se právě vody také v Černovicích. Obyvatelé města a jeho místních částí mají až do odvolání zakázáno zalévat trávníky nebo napouštět bazény. „Zároveň bych chtěl všechny poprosit
o všeobecné šetření s vodou. Respektujte, prosím, tato nařízení, abychom měli po celé léto dostatek vody pro všechny," informoval starosta Černovic Jan Brožek. K šetření 
s vodou dodávanou z vodovodního řádu, omezení zalévání zahrad a napouštění bazénů vyzývají i v Olešné.

Jiná situace panuje v Želi-vě a jeho místních částech, kde nedostatek vody obyvatelé
nepociťují. „Když nám mizí vlastní zdroje, tak využíváme více vody ze skupinového vodu HUPEPA, který je napojený na Želivku. Jen v místní části Brtná, kde mají vlastní zdroj vody, jsme letos problém s nedostatkem vody řešili, ale kvůli tomu, že někdo nezastavil přívod a větší množství vody odteklo zbytečně," zmínil starosta Želiva Karel Chmel.

Více vody z HUPEPA, jehož vlastníkem je společnost PEVAK, aktuálně putuje i do Pacova. „Zima nebyla taková, aby se nám saturovaly vlastní zdroje vody. Takže už od jara musíme částečně přikupovat vodu z PEVAKu. Žádné nařízení nebo zákaz, kdy by občané nesměli například napouštět vodu do bazénu, jsme však zatím nevydali," informoval starosta Pacova Lukáš Vlček.