Zatím ale není jasné, kdy na samotné úpravy a opravy přijde řada. „Zatím jsme ve fázi projektových studií a projektových příprav. Nejsem tedy schopen říci, jestli s opravami začneme ještě letos, nebo třeba až za dva roky. Samozřejmě bychom chtěli začít, co nejdřív,“ řekl místostarosta města Jaromír Pařík.

Termín zahájení prací ovlivňuje především finanční stránka věci. „Vždy záleží na rozpočtu města, my bychom ale také rádi využili nějaký vhodný dotační titul, pokud bude. Když by dotace nevyšla, tak bychom projekt financovali z rozpočtu města,“ informoval Jaromír Pařík.

Obnova zámecké zahrady naváže na opravu tamních opěrných zdí, se kterou v Kamenici začali už v loňském roce. „Oprava opěrných zdí bude letos pokračovat další fází, protože už jsme dostali dotaci na regeneraci městských památkových rezervací a městských památkových zón, kterou ministerstvo kultury každoročně vypisuje,“ řekl Pařík.

Celková regenerace zámecké zahrady už má jasnější obrysy. „Přesunuli bychom některé odpočinkové zóny, došlo by k úpravě chodníčků, některé trasy by se doplnily nebo změnily, a mimo jiné také uvažujeme o tom, že bychom přesunuli obřadní místo,“ nastínil Pařík část obnovy zahrady.

Velký přesun by se také týkal jedné z lip, která byla v zahradě zasazena později. „Uvažujeme o výběru místa pro tuto novější lípu. Brzy by si totiž mohla překážet s historickou lípou, která roste poblíž. Novější lípa je ještě v takové fázi růstu, že by se dala přesadit jinam,“ pověděl Pařík. Dodal také, že dřeviny, které teď zahradu zdobí, by zůstaly na svých místech i po regeneraci zahrady. „Na druhou stranu bychom do zahrady chtěli vhodně doplnit nějakou další zeleň, ať už keře či drobné stromy,“ podotkl Pařík.

Vstup bez bariér

Projektová studie se bude také zabývat větší bezbariérovostí zahrady. „Chceme, aby byl vstup z náměstí více bezbariérový, než je teď. Pro maminky s kočárky je teď jediná možnost přijít do zahrady zadním vchodem,“ vysvětlil Pařík.

Obnova kamenické zámecké zahrady by s sebou mohla přinést i propojení s přilehlým pivovarem. „Odpočinkové místo by se přesunulo blíž ke zdem pivovaru a tam by mohlo vzniknout malé atrium, kde by se pořádaly různé akce,“ prozradil místostarosta další možné řešení.

Centrální park na náměstí by pocítil podstatně menší změny. „Velikost centrálního parku zůstane stejná, na svém místě zůstane i kašna, kterou zrenovujeme, a zůstane tam i lípa vysazená roku 1918 k výročí vzniku republiky,“ informoval Pařík. V parčíku ale vzniknou určité klidové zóny. „Dnes park výškově nevychází. Potřebujeme, aby se cestičky dostaly trochu výš, ale aby současně korespondovaly s vozovkou okolo a nevznikaly tam nějaké schody a bariéry,“ řekl Pařík.

Po plánovaných změnách nebude na okraji parku živý plot, nýbrž květinové záhony. „Park tak bude otevřenější, vzdušnější, světlejší a vlastně z pohledu dopravy i bezpečnější. Živé ploty totiž, zvláště v letních měsících, brání ve výhledu z vedlejší na hlavní silnici,“ uvedl Pařík.