Zastávek na území kraje by mělo být 2 872, zpravidla jde na silnicích druhé a třetí třídy o obousměrné zastávky a dvě odjezdové hrany. To znamená zhruba pět tisíc odjezdových hran, které spadají pod Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny (KSÚSV). Nepřesnost je způsobena fyzickou kontrolou jedenapadesáti procent odjezdových hran a také obtížným přiřazením zastávkových hraj u křižovatek. „Myslím si, že problematická zastávka není žádná, jde jen o otázku jejich označení,“ uvedl k celé situaci hejtman Jiří Běhounek (ČSSD).

V následujících dvou letech tak bude třeba doplnit chybějící značení u odjezdových hran a poškozené značení opravit. Cílem je zajistit přehledný a jednotný systém označení odjezdových hran na zastávkách napříč krajem. Investice však zatím nijak nesouvisí s chystanou Veřejnou dopravou Vysočiny. „Označení zastávek se stává plnohodnotnými značkami pro provoz,“ potvrdil hejtman.

Kraj Vysočina nyní musí ze svého rozpočtu vyčlenit pět milionů korun, pak může KSÚSV vypsat veřejnou zakázku na dodávání dopravního značení. Rada kraje navrhuje zastupitelstvu tyto prostředky poskytnout z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje.