Teď ale hovoří o odložení oprav o rok. Příčinou jsou chybějící smlouvy PVL jako vlastníka hráze s Krajem Vysočina jako vlastníkem silnice.

Jak potvrdil vedoucí odboru dopravy humpoleckého městského úřadu Pavel Prchal, stavební řízení je nyní přerušené. Dodal, že cílem bylo směrovat práce na prázdniny, aby uzavírka neomezila školní autobusy.

„Veřejnoprávní projednání stavby vyžaduje zajištění stavebního povolení, vzhledem k umístění díla na dvou katastrálních územích Krajského úřadu Vysočina a městského úřadu Humpolec. V případě souhlasného vyjádření obou institucí bude teprve následně probíhat zadávací a výběrové řízení na zhotovitele. A s ohledem na to, že stavbu je možno provádět jen od června do září kvůli školní autobusové lince, i s ohledem na vývoj projektu byl termín posunut na rok 2015," sdělil mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán.

Jak uvádí náměstek hejt᠆mana pro dopravu a majetek Libor Joukl, krajský úřad nedávno vyzval PVL k doložení smlouvy zakládající právo stavby a nájemní smlouvy.

Ta první podle něj už prošla radou kraje a je ve fázi podpisu, druhá je prý připravena u pelhřimovských silničářů a bude odeslána PVL. Smlouvy mimo jiné řeší to, kde bude staveniště a zda je možné skládat materiál na cizím pozemku.

Náměstek Libor Joukl tvrdí, že právníci Povodí Vltavy víceméně neakceptují smluvní vzory, které kraj běžně používá. Jenže podle mluvčího Roldána je celá věc složitější.

Joukl si každopádně myslí, že vše potřebné by se do června dalo stihnout, ale Povodí Vltavy prý v březnu kraji sdělilo, že opravu odloží.

„Důvody jsou podle Povodí Vltavy nedokončená stavební řízení, dále to, že nebude možné připravit zadávací dokumentaci a ukončit výběrové řízení tak, aby stavba mohla proběhnout od června do září, což je i podmínka obcí," doplnil Joukl. Obě instituce ale věří, že se domluví a že bude pokračovat vzájemná spolupráce.

V obci Sedlice s opravou počítali letos. „Už jsme o ní informovali občany. Ale chápeme, že je třeba napřed vyjasnit všechny záležitosti. Jsme rádi, že přehrada je památkou, že se hráz opraví za rok a její podoba bude zachována pro další generace. S Povodím máme dobrou spolupráci," uvedl starosta Sedlice Alois Vacek.

O opravě proběhla už dříve diskuse mezi Povodím Vltavy, obcí a památkáři. Kvůli vyhlášení přehrady za kulturní památku byla předělána projektová dokumentace a oproti původnímu plánu Povodí vyasfaltovat povrch hráze tam nakonec zůstane dlažba, jak si přála obec.

Dlažba bude pouze vyjmuta, očištěna a vrácena zpět s doplněním a prostřídáním. Diskutovalo se i domku strojovny, osvětlení a zábradlí. Hlavním účelem oprav je zamezení už zmíněnému zatékání vody do hráze a zajištění odtoku vod z hráze.

Podle mluvčího PVL Huga Roldána harmonogram vypadá teď následovně: zahájení v květnu až červnu příští rok, přičemž bude nutná objížďka.

„Linkové autobusy by měly jezdit od Humpolce tak, že v Kletečné se otočí zpátky do Hněvkovic a pak pojedou přes Petrovice a Želiv do Sedlice," sdělil už loni starosta Vacek.

A dodal, že v určité fázi oprav se nebude moci přes hráz ani chodit, což bude problém zvlášť pro rekreanty. Povodí Vltavy z oprav uhradí asi 6,1 milionů korun, Krajská správa a údržba silnic Vysočina 2,3 milionů korun.

Povodí vybuduje novou železobetonovou desku a izolaci v koruně hráze, nahradí původní domek horní strojovny novým a provede sanaci římsy a zábradlí. Součástí bude i nové osvětlení dolní strojovny, kabelové rozvody a instalace hladinových sond pozorovacích vrtů.

A co odbahnění?

Krajští silničáři budou mít podle Libora Joukla „pod palcem" předlážděnou vozovkou s výměnou podkladní vrstvy, odrazné proužky a nové odvodňovače bez svodů. Šířka chodníků bude zachována.

Nová horní strojovna bude mít ocelovou konstrukci s prosklením a střechu s větrací lucernou, vše v antracitové barvě. Nové osvětlení bude u vstupu k dolní strojovně, od osvětlení koruny hráze bylo upuštěno. „Celá koncepce oprav byla detailně projednávána s Národním památkovým ústavem," dodal mluvčí.

Destíky let hovoří i o odbahnění přehrady, jenže odhady hovoří až o 400 milionech korun, takže uskutečnění zatím není reálné. „To pro nás zůstává prioritou, ale je to asi v nedohlednu," doplnil sedlický starosta Alois Vacek.

Zděná hráz přehrady z lomového kamene je 11 metrů vysoká a v koruně 120 metrů dlouhá. Oblouk hráze má poloměr 180 metrů, její šířka v koruně je 5,80 metrů, šířka vozovky pak čtyři metry.

Přehrada o ploše skoro 40 hektarů z roku 1927 byla zpamátněná před rokem.