Oba muži jsou obviněni z předražení zakázek na měření hluku pro krajskou správu v letech 2009 až 2011. Za zpronevěru dva a půl milionu korun jim hrozí dva až osm let vězení. „Měli jsme za úkol stanovit obvyklou cenu zakázek na měření hluku v té době. Pro srovnání jsme na internetu vybrali pět firem. Průměrnou cenu jsme nakonec stanovili pouze podle jedné firmy, protože ostatní nám nedodaly podklady," uvedl u soudu znalec.

Obhájci se snaží posudek napadnout a navrhují vypracování revizního znaleckého posudku.

Miroslav Chytil soudu řekl, že v té době byla na českém trhu velká konkurence stovek firem. Ceny se diametrálně lišily i o stovky procent, což potvrdil i soudní znalec.

„Dovoluji si tvrdit, že jsem v tomto oboru kovaný. V té době byla po měření hluků mnohem větší poptávka, proto byly i ceny vyšší. Z tohoto pohledu vzorek nějakých pěti firem nemůže být pro stanovení obvyklé ceny vypovídající. Myslím si, že znalecký posudek neodráží realitu na trhu, která byla v roce 2009 až 2010," uvedl Miroslav Chytil.

Trestní oznámení podali v lednu 2012 hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a ředitel krajského úřadu Zdeněk Kadlec. Aleš Fučík i Miroslav Chytil trvají na své nevině. Hlavní líčení bude pokračovat 21. ledna v odpoledních hodinách.