Slezina je velice důležitý orgán, jehož hlavní úlohou je fungovat v těle jako jakýsi filtr, který pročišťuje krev. Současně vytváří i některé buňky, které jsou zodpovědné za funkční obranyschopnost našeho organismu. I přesto, že má v těle řadu důležitých funkcí, však není k životu bezpodmínečně nutná, a ani podle Wikipedie nemá její odstranění pro člověka tragické následky. Tedy pokud ji nemáte dvakrát, nebo dokonce třikrát.

K čemu slouží slezina

Průměrná velikost zdravé sleziny se pohybuje kolem 12 centimetů, zvětšená slezina se může vyskytovat při různých chorobách, nejčastěji hematologických. Zmenšená slezina je pak příznakem například u malabsorpčního syndromu nebo u celiakie,“ tvrdí autoři v učebním textu Nukleární medicína.

Chuť na nezdravé jídlo se dá zažehnat. Přílišná konzumace představuje zdravotní riziko
5 triků, které oklamou mozek, aby neměl chuť na nezdravé jídlo. Kila půjdou dolů

Za určitých okolností se může slezina podílet také na vzniku nových krevních buněk. U zdravých osob se to nestává, ale bývá to časté u osob trpících onemocněním kostní dřeně. Slezina se totiž současně s játry stává náhradním místem pro tvorbu krevních buněk.

Ve velmi vzácných případech se slezina při vyšetření vůbec nezobrazí, ovšem existuje naopak i možnost, že jich lékař odhalí více než jednu.


Nahrává se anketa ...

Co je akcesorní slezina

Akcesorní neboli přídatná slezina je poměrně častým jevem, který je objeven až u 16 procent pacientů, kteří přijdou na vyšetření dutiny břišní. Podle patologů a soudních lékařů se jedna či více akcesorních slezin najde dokonce až u třiceti procent všech pitvaných lidí,“ tvrdí Íránský radiolog Mohammadtaghi Niknejad na odborném radiologickém webu Radiopaedia.

O funkcích sleziny hovoří i vedoucí lékař leukemické skupiny Michael Doubek z Interní hematologické a onkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno:

Zdroj: Youtube

Online databáze vědeckých časopisů Science Direct uvádí stejná procenta výskytu, a dodává, že 86 % lidí s akcesorní slezinou má právě jednu, 11 % z nich má v těle právě dvě akcesorní sleziny a 3 % ze jmenovaných má dokonce více jak tři akcesorní sleziny.

Jedná se o vrozenou vadu, kdy v období embryonálního vývoje člověka nedojde k úplnému splynutí všech embryonálních základů, které tvoří budoucí slezinu.

„Slezina se během embryogeneze formuje z více menších složek, které postupně splývají a vytvoří vlastní orgán. Pokud z nějakého důvodu nesplynou všechny embryonální základy sleziny, zůstanou v těle jako přídatné slezinky,“ vysvětluje příčinu vzniku radiolog Michal Vilímovský na webu Medlicker, který přináší praktické informace o zdraví.

Výhoda akcesorní sleziny

Lidé, kteří mají jednu či více akcesorních slezin, se o tom většinou dozví náhodně při sonografickém vyšetření dutiny břišní.

„Akcesorní sleziny jsou zpravidla drobné kulovité útvary velikosti hrášku, nacházející se v oblasti mezi játry a dvanáctníkem, okolo sleziny i jinde. Histologicky odpovídají slezině, jsou funkční a mohou převzít funkci sleziny po jejím odstranění. To může být někdy výhodné, jindy ne,“ vysvětlují autoři v Atlasu patologie pro studenty medicíny.

Opičí čára na obou rukách je velká vzácnost.
Máte na své dlani opičí čáru? Jestli ano, jste prý dítětem štěstěny

Anomálie, ke které došlo v období prenatálního růstu, tak může být výhodou především v situaci, kdy například dojde k úrazu a slezina musí být pacientovi odstraněna. V takovém případě může akcesorní slezina převzít její funkci a částečně ji nahradit.

„Akcesorní slezina je morfologicky a fyziologicky podobná normální slezině. Skládá se ze srovnatelné podskupiny struktur, které jsou schopny provádět podobné funkce jako hlavní slezina,“ tvrdí i studie zaměřující se na anatomii břicha a pánve z roku 2023.

Slezina - orgán, kde se tvoří lymfocyty i protilátky:

Rizika více slezin

Ve většině případů akcesorní slezina nepůsobí pacientům žádné potíže, a není potřeba její přítomnost v těle jakkoliv řešit. V ojedinělých případech se mohou objevit bolesti břicha. Za určitých okolností však může akcesorní slezina způsobovat jisté komplikace, které už medicínský zásah vyžadují, a někdy je dokonce nutné všechny přídatné sleziny odstranit.

„U některých autoimunitních onemocnění či poruch krvetvorby, při kterých je nutné slezinu odstranit, se musí odstranit též všechny akcesorní sleziny, protože mohou být zdrojem recidivy těchto onemocnění a potíží. Například může dojít k jejich prasknutí a krvácení do dutiny břišní. Stejně tak se akcesorní slezina odstraňuje při jejím poranění, infarktu nebo přetočení,“ tvrdí dále radiolog Vilímovský.

Jednoduchý trik, díky kterému usnete rychleji a přirozeněji.
Máte problémy s usínáním? Pomůže vychytávka, kterou používala i královna Alžběta

Proto pokud se pacient chystá na operaci, jejímž cílem je z jakéhokoliv důvodu odstranění sleziny, doporučuje radiolog absolvovat před operací CT vyšetření břicha, aby byly všechny případné akcesorní sleziny odhaleny a odoperovány společně s hlavní slezinou.

Máte ji? Co to pro vás znamená

Když to shrneme, akcesorní slezina bývá vrozenou vadou, která se objeví v době prenatálního vývoje, kdy nedojde ke splynutí všech částí, které mají budoucí slezinu vytvořit. Jelikož nemá až na výjimky nadbytečná slezina (či sleziny) žádné symptomatické projevy, většinou se na ni přijde náhodně při běžném sonografickém či předoperačním vyšetření dutiny břišní. Ve většině případů však nevyžaduje akcesorní slezina žádnou léčbu ani odstranění.

Lidský mozek je stále velkou záhadou. Lidský mozek. Víte, které potraviny mu nejvíc škodí?
Pozor na mozkové zabijáky. Patří k nim i potraviny, které vypadají nevinně

Informace o tom, že ji máte, se vám může hodit především v případě, že budete muset absolvovat operaci, při níž vám bude odstraněna slezina. V takovém případě akcesorní slezina její funkci částečně nahradí. A pokud se bude jednat přímo o onemocnění sleziny, lékaři budou vědět, že musí odstranit i všechny další akcesorní sleziny.