Pokud se v neustálém stresu cítíte bezmocní, rozčarovaní a zcela vyčerpaní, jste možná na cestě k vyhoření. Jeho negativní účinky se přenášejí do všech oblastí života – včetně domova, práce a společenského života.

Vyhoření může také způsobit dlouhodobé změny ve vašem těle, které vás činí náchylnými k nemocem, jako je nachlazení a chřipka. Vzhledem k jeho četným důsledkům je důležité vyhoření řešit ihned.

Ze stovky na nulu

Není žádným tajemstvím, že práce se pro některé lidi stává útěkem před osobními problémy, před prázdnotou života anebo náhražkou jiných hodnot, jiných možností, jak si sama sebe vážit. Vydávají v práci maximální úsilí a ona se stane jejich životem.

Jak vidět všechno?
Běžné problémy s očima: existují rady, díky kterým se dá nemocem předejít

Vyhoření v zaměstnání je přitom zvláštním druhem stresu a stavem fyzického nebo emocionálního vyčerpání, který zahrnuje také pocit sníženého úspěchu a ztrátu osobní identity. Vědci poukazují na to, že na pracovní vyhoření mají vliv individuální faktory, jako jsou osobnostní rysy a rodinný život, či zdravotní stavy, jako je například deprese.

Velká pracovní zátěž pak může rozleptávat soukromý život i vaše zdraví. Důsledky ignorovaného nebo neřešeného pracovního vyhoření mohou být únava, nespavost, smutek, hněv, podrážděnost, zneužívání alkoholu a návykových látek.

Stravující žár

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) a 11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí je vyhoření profesním jevem a faktorem, který ovlivňuje zdravotní stav. Syndrom je chápán jako důsledek chronického stresu na pracovišti, který nebyl úspěšně zvládnut.

Mnoho lidí má pocit, že nemohou svoji práci ovlivnit, že mají rozvrh daný, stejně jako úkoly a pracovní zátěž. Stejně nebezpečnými jsou i nejasná pracovní očekávání. Pokud nemáte jasno v tom, jakou máte pravomoc nebo co od vás nadřízený a ostatní očekávají, pravděpodobně se v práci nebudete cítit dobře.

Možná pracujete se šikanou v kanceláři, cítíte se podkopáváni kolegy nebo váš šéf řídí mikromanagementem vaši práci. Jindy si stěžujete na monotónní nebo chaotickou pracovní náplň. K tomu potřebujete neustálou energii, abyste se mohli soustředit, což může vést k únavě a pracovnímu vyhoření.

Adeptem na něj jste také, pokud vám práce zabírá tolik času a úsilí, že nemáte energii trávit čas s rodinou a přáteli a nemáte dostatek sociální podpory, cítíte se izolovaní v práci i v osobním životě.

Duševní hygiena

Duševní hygiena evokuje tak trochu představu tělesné hygieny: Když se dvakrát denně osprchuji, třikrát denně si vyčistím zuby a budu si pečlivě mýt špinavé ruce, budu v lepší kondici.

„Když člověk má dělat něco pro duši, platí ještě více než u péče o tělo, že to musí opravdu chtít, musí s tím být vnitřně ztotožněný, musí pro to být opravdu bytostně zaujatý. Obecné návody, co je zdravé, s nimiž člověk třeba i rozumově souhlasí, obvykle dlouho nefungují,“ říká Jiří Chvála, psychoterapeut a mediátor.

Nejlepší prevencí je podle něj neztratit kontakt sám se sebou, nepřestat se sám sebe dotazovat a sám sobě si odpovídat. Typickými otázkami jsou: Opravdu tohle chci? A proč vlastně? Opravdu musím tyto požadavky přijmout? V čem mi to prospěje? A v čem mi to uškodí? Jakou cenu chci platit za tyto výhody?

Rakovinu prsou mohou mít i muži.
Rakovinou prsu mohou onemocnět i muži. K lékaři se ovšem bojí

„Je nesmírně důležité si sám na sebe udělat čas. Dříve to lidé dělávali třeba v kostelech nebo při sobotních a nedělních procházkách. Měli pro tyto chvilky široce společensky zajištěný prostor v obecně platném řádu. Dnes je to náročnější, obecný řád prakticky neexistuje. Každý si to musíme zařídit sám,“ doplňuje Chvála.

Zdravé tělo i vztahy

Vyzkoušejte relaxační činnost. Prozkoumejte programy, které mohou pomoci se stresem, jako jsou jóga, meditace nebo tai-či. Zajděte si zacvičit. Pravidelná fyzická aktivita vám může pomoci lépe se vyrovnat se stresem. Může také odvést vaši mysl od práce. A dopřejte si spánek. Spánek obnovuje pohodu a pomáhá chránit vaše zdraví. Zkrátka zdravý životní styl je nejlepší prevencí vyhoření.

Udělejte kroky i v zaměstnání. Není nutné se obávat. Proberte konkrétní obavy se svým nadřízeným. Možná se vám společně podaří změnit očekávání nebo dosáhnout kompromisu či řešení. Pokuste se stanovit cíle, co je třeba udělat a co může počkat. Vyhledejte podporu. Ať už se obrátíte na spolupracovníky, přátele, nebo blízké, podpora a spolupráce vám mohou pomoci zvládnout situaci.

„Životní styl chápu jako souhrn rozhodnutí o tom, jak budu zacházet sám se sebou, s prostředím, v němž žiji, a s lidmi kolem sebe, co převezmu ze vzorů myšlení a chování druhých a co z těchto vzorů odmítnu nebo změním, a také co vymyslím nového. V tomto smyslu jsem to já, kdo rozhoduje o míře stresu,“ doplňuje Chvála.

Čtyři dimenze vyhoření:

• pocity vyčerpání nebo vyčerpání energie
• mentální odstup od práce
• pocity negativismu či cynismu související s prací
• snížená profesní efektivita