„Nešlo o žádnou nečekanou výtržnost během taneční zábavy. Mohlo se to stát někdy v průběhu všedního dne. Celou záležitost jsme už oznámili policii, podle našeho názoru to má na svědomí někdo z místní mládeže,“ konstatuje starosta Václav Augustin.

V budově kulturního domu sídlí obecní úřad, školní kuchyně, knihovna, herna stolního tenisu, posilovna a pohostinství. Objekt proto nelze během dne zamykat, dovnitř se může dostat prakticky kdokoliv.

Obec na čin neznámých vandalů reagovala výzvou v místním tisku, která upozorňuje, že vestibul kulturního domu Oudoleň není určen k trávení volného času mládeže.

To znamená, že kdo nejde zrovna navštívit některé tamní zařízení, má vstup do objektu zakázán. Další zjištěné škody obec opět oznámí policii.