Neúcta k cizímu majetku, poškozování cizích věcí, to jsou problémy, s nimiž se potýká občas snad každé městečko nebo obec regionu. Několik takových událostí zaznamenalo i městečko Uhelná Příbram.

Naposledy to bylo koncem loňského roku. „Neznámý pachatel vyřezal asi deset jedliček v oplocence na Kubíku,“ sdělila starostka Marie Ostatnická. Kompletní škodu městečko nevyčíslilo, ale podle starostky to není škoda malá. „Už proto, že se jednalo o malé stromky, které nestačily ani vyrůst do potřebné velikosti, kdy by jejich cena byla poměrně značná. Les je společným majetkem městečka a musíme ho všichni chránit. Jedličky nám už nikdo nevrátí, ale budeme se snažit zachránit aspoň zbytek,“ zdůraznila starostka a připomněla některé případy, které se v minulosti v obci staly a jež musela řešit dokonce policie.

„Nějaký vandal po volbách vypáčil, vyloupil a poničil vývěsku úřadu vedle čekárny. Díky jeho hlouposti, zlobě nebo nudě, musel zastupitel Michal Kadleček věnovat zcela zbytečně hodinu a půl svého času opravě a potažení nástěnky plátnem a paní starostka výrobě nového nápisu Městys Uhelná Příbram. Oba by ten čas uměli využít lépe, takže vandala prosíme, aby svou energii zaměřil jiným, pokud možno pozitivním směrem. Zastupitel Kadleček mu rád poradí několik užitečných aktivit,“ konstatovala starostka a připomněla případ, kdy neznámý pachatel opakovaně přetrhal a přeštípal kleštěmi kabely světelných řetězů.

Zastupitelé by byli radikální

„Některé šly spravit, ale nesvítily už tak pěkně, některé se musely dokoupit. Díky tomuto vandalovi jsme zcela zbytečně vyhodili tři tisíce korun,“ povzdechla si starostka. To už radním došla trpělivost.

„Vzhledem k tomu, že si na vandaly stěžoval i jeden místní občan, pozvali jsme policisty z Golčova Jeníkova a uspořádali veřejnou besedu s místní mládeží. Policisté přítomné upozornili na následky takového jednání a už delší dobu je u nás klid,“ konstatovala starostka.

Poněkud radikálnější recept na převýchovu vandalů navrhli příbramští zastupitelé. „Když u vánočního stromu spatříte někoho, kdo opět škodí, vytrhněte z nejbližšího plotu plaňku a přerazte ji o něj, i kdyby to byla vaše vlastní ratolest. Plot potom obec opraví, vyjde to levněji,“ doporučili zastupitelé rodičům výtržníků na městských webových stránkách.