Společnost, která provozuje betonárku v Knyku na Havlíčkobrodsku, loni v srpnu vynášela kalové odpadní vody z výrobního areálu. „Za porušení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, konkrétně za zákaz vnášet na zemědělskou půdu jiné látky, než umožňují předpisy, jí inspektoři z České inspekce životního prostředí v Havlíčkově Brodě uložili pokutu 50 tisíc korun,“ informovala mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová.

Záhy přišel další prohřešek. Za něj firma dostala sedmdesátitisícovou pokutu. „V polovině září loňského roku jsme s obviněným zahájili kontroly zaměřené na zacházení se závadnými látkami, způsob odběru vod a havarijní plán. Na jejich základě jsme konstatovali, že společnost iBeton porušila mimo jiné vodní zákon, protože neučinila přiměřená opatření při zacházení se závadnými látkami, aby nedošlo k ohrožení kvality vod,“ sdělil Jan Panský, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě.

Ilustrační snímek
Řádění surovce v rodinném domě v Ledči nepřežili dva psi

V areálu betonárky se vytvořila vrstva betonového kalu o rozměrech zhruba 30 krát 20 metrů. „Při hraně plotu společnosti iBeton byla patrná čerstvá vrstva navezené zeminy, na hranici pozemku se kolem plotu nacházely 4 betonové jímky sloužící k jímání oplachové vody z čištění domíchávačů betonu. V jedné jímce byl otvor, kterým unikala na sousední pozemek kalová voda,“ uvedla Nastoupilová.

S tím souvisí i další porušení zákona. Inspektoři společnost letos v lednu pokutovali potřetí, a to 35 tisíci korunami. „Z kalové jímky umístěné v areálu betonárky vytékala kalová voda obsahující betonový kal a odpad. Původce odpadů je přitom podle zákona povinen zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,“ dodala Nastoupilová.

NOVÁ BUDOVA. V areálu vedle výpadovky na Humpolec  roste měsíc za měsícem velká budova.
Nové sídlo hasičů roste v Brodě naproti letišti