Podle informací Deníku jde o Milana Nedvěda, Davida Kozlíka, Petra Beránka, Richarda Cachnína a Tomáše Marišku.

„Sportovní kluby měly v letech 2011 až 2013 neoprávněně používat část poskytnutých dotací a v rozporu s danými pravidly použít částku převyšující tři a půl milionu korun," uvedla mluvčí policie Monika Pátková.

Neoprávněné využívání finančních prostředků vyplynulo z kontrol provedených poskytovatelem dotací, kterým byla radnice v Havlíčkově Brodě. „Vloni v listopadu zahájili kriminalisté úkony trestního řízení a zjistili, že na základě žádostí byla havlíčkobrodskému sportovnímu klubu (BK Havlíčkův Brod – pozn. aut.) poskytovatelem, a to každoročně, uvolněna dotace na jeho celoroční činnost. Na základě smlouvy měla být celá dotace využita výhradně na činnost mládežnických družstev," pokračovala Pátková. Ta dodala, že v průběhu vyšetřování vyšlo najevo, že poskytnuté prostředky byly nejprve převedeny na účet dalšího havlíčkobrodského sportovního klubu (HC Rebel – pozn. aut.) a následně byla jejich část využita pro jiné účely, než ke kterým byly původně určeny.

„Při každoročním závěrečném vyúčtování předloženém poskytovateli dotace se klub snažil uvedené skutečnosti zakrýt účelovým pojmenováním některých účetních položek tak, aby tyto položky navozovaly zdání souvislosti s činností mládežnických družstev, ačkoli tomu tak ve skutečnosti nebylo", konstatoval vedoucí oddělení hospodářské kriminality Územního odboru Policie ČR v Havlíčkově Brodě Petr Janata a dodal: „Na bankovním účtu jiného subjektu jsme zajistili konkrétní finanční prostředky, patřící obviněným právnickým osobám. Tuto částku jsme v rámci trestního řízení zajistili jako náhradní hodnotu, protože neoprávněně užité finanční prostředky z dotace již byly spotřebovány."

Radnice v Havlíčkově Brodě předpokládá, že ji policie detailně seznámí s podstatou zahájeného trestního stíhání. Sama totiž svými vnitřními kontrolními mechanismy zjistila disproporci ve vyúčtování dotací ze strany BK Havlíčkův Brod z let 2011 až 2013 ve výši zhruba 2,7 milionu korun.

„Nevíme, jak policie k částce 3,5 milionu korun dospěla. Nevíme, z jakých položek se ten rozdíl skládá," zareagoval tajemník Městského úřadu v Havlíčkově Brodě Václav Stejskal. „Nicméně již v tuto chvíli mohu konstatovat, že se radnice s největší pravděpodobností k trestnímu řízení se svým nárokem na náhradu způsobené škody připojí," řekl Stejskal. Ten připomněl, že BK Havlíčkův Brod požádal zastupitelstvo o prominutí zmíněné disproporce ve výši 2,7 milionu korun. „Zastupitelstvo ji snížilo o tři sta tisíc korun, zbytek klub splácí podle dohodnutého splátkového kalendáře," podotkl Stejskal.

Kozlík: Obvinění jsme obdrželi již v květnu

Současného předsedu BK Havlíčkův Brod Davida Kozlíka překvapilo, že informaci o zahájení trestního stíhání předala policie médiím právě v těchto dnech.

„A to na začátku tohoto měsíce, kdy má havlíčkobrodské zastupitelstvo schvalovat novou čtyřletou smlouvu o podpoře hokeje pod hlavičkou Bruslařského klubu. Podivné je to proto, že obvinění jsme od policie obdrželi již v květnu. Pro mě je tato kauza od začátku nepochopitelná. V podstatě vycházím z toho, že tady bylo vyúčtování za období let 2011 až 2013. Audit města stanovil, že část vyplacené dotace byla vyúčtována v rozporu s danými pravidly. Následně ekonomický odbor městského úřadu vydal platový výměr, který nám byl zastupitelstvem města rozložen na splátky na dobu čtyř let a tyto splátky řádně probíhají. Celé to obvinění je z mého pohledu nesmyslné," prohlásil Kozlík. „Co se týče mé osoby, trestní oznámení je podané za to, že jsem se svým podpisem pod opravným vyúčtováním snažil zakrýt jakousi trestnou činnost. To je mi kladeno za vinu. Já se s tím absolutně neztotožňuji. Nejsem ekonom ani účetní, já jsem stavební inženýr. Jen pro ilustraci: Tři auditorky, které jsou v tomto oboru vystudované, prováděly audit jednoho roku celý měsíc. Proto ani není v mých silách a znalostech něco takového zkontrolovat a nebylo to v silách ani mých předchůdců," zdůraznil Kozlík.

Deník se včera pokoušel kontaktovat i někdejšího předsedu představenstva hokejové společnosti HC Rebel Milana Nedvěda. Na Slovensku ho ale nezastihl.

Město Havlíčkův Brod každoročně vyplácí Bruslařskému klubu dotaci ve výši čtyř milionů korun. Tyto prostředky jsou účelově vázány pouze na chod mládežnických hokejových týmů a oddílu krasobruslení.

Jaromír Kulhánek, Petr Veselka