Ve čtvrtek policie médiím zaslala zprávu o stíhání dvou havlíčkobrodských sportovních klubů a pěti konkrétních lidí. Jaké tuto informaci vnímáte?
Zaráží mě, že samotnou informaci podala médiím samotná policie, a to na začátku tohoto měsíce, kdy má městské zastupitelstvo schvalovat novou čtyřletou smlouvu o podpoře brodského hokeje. Podivné je to proto, že trestná oznámení padla už v květnu.

Jak se celkově na celou kauzu díváte?
Pro mě je tato kauza od začátku nepochopitelná. V podstatě vycházím z toho, že tady bylo vyúčtování za období 2011 až 2013. Auditor města stanovil, že se část dotace byla vyúčtována v rozporu s pravidly. Byla to částka zhruba dva a půl milionu korun za ty tři roky. Následně ekonomický odbor vydal platový výměr, který nám byl zastupitelstvem města rozložen na splátky na dobu čtyř let a tyto splátky řádně probíhají. Celé to obvinění je z mého pohledu nesmyslné.

Vy jste ale předsedou BK za zmiňované období, které bylo kontrolováno, nebyl. Jím jste až od prosince 2013. Za co jste tedy stíhán?
Trestní oznámení je podané mimo jiné za to, že jsem se svým podpisem pod opravným vyúčtováním snažil zakrýt trestnou činnost. To je mi kladeno za vinu. Já se s tím absolutně neztotožňuji, protože nejsem ekonom ani účetní, já jsem stavební inženýr. Tři auditorky, které jsou v tomto oboru vystudované, prováděly audit jednoho roku celý měsíc. Proto není v mých silách a znalostech něco takového zkontrolovat a nebylo to v silách ani mých předchůdců.

V klubu ale byly nastaveny nějaké mechanismy ohledně vyúčtování dotací. Je tomu tak?
Přesně tak. Bylo to nastaveno smlouvou o spolupráci BK a HC Rebel. Předseda BK podepsal roční vyúčtování, které jednak vyhotovoval účetní, který byl k tomu proškolený a byly tam i další odpovědné osoby, včetně vysoce postaveného úředníka z města. Ti měli na starost, aby vyúčtování bylo v souladu s pravidly. Aspoň já jsem to tak bral a neměl pochybnosti.

Zarážející je fakt, že tyto dotace takto vyúčtovávalo i samotné město, které bylo v předešlých letech spoluvlastníkem brodského mužského hokeje. Tedy i tam muselo docházet ke špatnému vyúčtování…
Přesně tak. Já jsem do toho naskočil v prosinci 2013 a smlouva o spolupráci byla trojstranná. Podepsaly ji město Havlíčkův Brod, BK a HC Rebel. Dozorovat využití dotací mohlo, nebo respektive mělo město, a to prostřednictvím svého zástupce, který byl členem dozorčí rady HC Rebel a zároveň byl i radním města. Nikdo z nás tedy neměl žádné pochybnosti o tom, že vyúčtování skrývá nějaké vady, nebo nedej bože trestný čin.

Kdo na vás trestní oznámení podal?
Policie nám to do dnešního dne nesdělila. Kdo jej podal, proč a na co.

Co tato situace znamená pro brodský hokej?
Nic pozitivního, těžko to někdo dokáže domyslet. Nejde přece o nás, ale co těch 200 dětí? Já od začátku v celé věci vidím snahu jednoho konkrétního politika, zastupitele, zlikvidovat v Havlíčkově Brodě hokej.

Jednáte s městem o čtyřleté smluvní spolupráci, žádáte o dotaci ve výši čtyř milionů korun na mládež a jednoho milionu na mužský tým. Myslíte, že vše teď dnes vyplulo na povrch právě kvůli této smlouvě?
V tom je ten hlavní problém. Když si to časově promítnu poslední měsíc, tak zastupitelstvo mělo v září schválit smlouvu o poskytnutí dotace pro BK na další čtyři roky. Ještě před tím, než mělo proběhnout zastupitelstvo, tak zase z dílny onoho politika, který zatvrzele hokej odmítá, měl vzniknout otevřený dopis, ve kterém byl opět napadán hokejový klub. Jak hodně dotací dostává a jak si je nezaslouží, jiné sporty je nedostávají a že by se to mělo změnit. Pravděpodobně se pod něj nikdo nechtěl nebo nemohl podepsat, tak z toho vzniklo prohlášení Pavla Mazánka (bývalý tajemník Jiskry – pozn. aut.), který byl otištěn v Havlíčkobrodském deníku. Je v něm spousta lží, nepravd a zkreslených informací se snahou poškodit hokej, který se nedávno vyškrábal z nejhoršího. Byl vyvíjen tlak na zastupitele, že pomalu spáchají trestný čin, když smlouvu schválí. Nakonec byl celý bod z jednání zastupitelstva stažen a přesunut na říjen… a teď vydá policie tiskovou zprávu o obvinění klubu a jeho činovníků. Zřejmě souhra náhod, že?