Šest ze zmíněných deseti cizinců objevili policisté při pobytové kontrole pracovníků zemědělského podniku v Habrech na Havlíčkobrodsku. „Další čtyři nelegálně zaměstnané cizince ve spolupráci s celníky zjistili při rekonstrukci objektu v Novém Městě na Moravě,“ doplnila zprávu policejní mluvčí Dana Čírtková.

Ve všech případech se jednalo o státní příslušníky Ukrajiny, kteří při kontrole předložili doklady s vylepeným platným vízovým štítkem vydaným Polskou republikou. „Takový doklad je ale neopravňuje k pobytu v České republice,“ poukázala na podstatu zjištěných nesrovnalostí Čírtková.

Cizinci naopak nepředložili dokumenty oprávněnosti provádění výdělečné činnosti na území České republiky. „Proto byli zajištěni a eskortováni na odbor cizinecké policie, kde s nimi byly zahájeny úkony správního řízení ve věci správního vyhoštění z území členských států Evropské unie,“ popsala následný postup policejní mluvčí.

Kontrola ze strany policistů z odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina byla ale cílena právě na zjištěné nedostatky. „Kontrola byla zaměřena na oprávněnost pobytu cizinců na území České republiky a na oprávněnost provádění výdělečné činnosti a dalších povinností vyplývajících z příslušného zákona o pobytu cizinců,“ uvedl ke kontrole Leoš Švarc, vedoucí odboru cizinecké policie.

Cizinecká policie má v kraji vytipovány lokality, kde jsou v současnosti ubytováni ve větším množství agenturní zaměstnanci, kteří jsou zaměstnáváni ve velkých firmách na Vysočině. Z tohoto důvodu se zajímá o státní příslušníky Rumunska, Bulharska, Maďarska a Ukrajiny. „Pobytové kontroly probíhají jak z preventivních důvodů, tak i z důvodů nárůstu případů, kdy se na protiprávním jednání podílejí právě cizinci,“ zdůvodnila kontroly Dana Čírtková.

Policisté z odboru cizinecké policie se ale nezaměřují pouze na odhalování nelegálního zaměstnávání cizinců. Do jejich každodenní činnosti patří také kontroly ubytovacích zařízení, kde právě zahraniční dělníci pobývají. „Pobytové kontroly směřujeme do míst, kde dochází ke zvýšenému pohybu cizinců v rámci celého Kraje Vysočina. Naši pozornost zaměřujeme na kontrolu legálnosti pobytu cizinců na území České republiky, pravost a platnost dokladů, které cizinci předkládají,“ popsal praxi Švarc.

Policisty ze zmíněného odboru zajímají i další podrobnosti v souvislosti s pobytem cizinců. „Zaměřujeme se na odhalování účelových sňatků, na případy napomáhání k neoprávněnému pobytu. Kontrolujeme také, zda cizinci mají řádné povolení k výkonu práce na území České republiky, pokud je takové povolení podmínkou výkonu zaměstnání,“ doplnil vedoucí odboru cizinecké policie.

Loni zjistili policisté v kraji celkem 85 případů nelegálního zaměstnávání cizinců. „V letošním roce policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina zjistili již 87 případů nelegálně zaměstnaných cizinců,“ potvrdila mluvčí Čírtková, že dochází k nárůstu nelegálního zaměstnávání cizinců. Tito cizinci, hlavně z Ukrajiny a Moldavska, byli převážně zaměstnáni prostřednictvím pracovních agentur.