Dosud neznámý pachatel násilím vnikl do vnitřních prostorů rodinného domu, které prohledal a odcizil šperky a finanční hotovost. Škoda, kterou svým jednáním způsobil, byla předběžně vyčíslena na částku přes šedesát tisíc korun.