Před senátem Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ho žalobce obvinil především ze zneužívání pravomoci veřejné osoby a úvěrového podvodu. Horký měl svým jednáním způsobit Lipnici nad Sázavou škodu přesahující dvacet milionů korun.  Za to mu hrozí až deset let vězení.

Tuto sumu po Lipnici nad Sázavou požaduje stát. Obec má vrátit dvě dotace, které získala z ministerstev pro místní rozvoj a financí v době, kdy byl Horký starostou. Peníze putovaly na výstavbu šesti rodinných domů a také na druhou etapu stavby regulace dopravy a parkování v centru obce. Lipnice musí zaplatit také penále, které dosahuje sto procent výše obou poskytnutých dotací.

„Obžalovaný vědomě porušil rozpočtovou kázeň, režim dotace, smlouvu o dílo, část dotačních prostředků použil na  jiné účely a tehdejšímu zastupitelstvu zamlčel podstatné skutečnosti, které s tím souvisely. Tím způsobil obci značnou škodu," shrnul to nejpodstatnější státní zástupce Pavel Kadrnka.

Šestici rodinných domů Lipnice prodala v době, kdy tam byl Horký starostou. Stalo se tak  přesto, že úřednice Ministerstva pro místní rozvoj Horkého upozorňovala na skutečnost, že prodejem dojde k porušení režimu dotace. „Horký tehdy zastupitelstvu tvrdil, že obci žádný postih v podobě vrácení dotace nehrozí. Že to na ministerstvu dojednal," uvedl Kadrnka.

To ale Horký popřel. „Zásadně s tím nesouhlasím. Zastupitelstvo mi řeklo, že obec potřebuje do rozpočtu peníze, a proto že budeme prodávat. Vědělo, že tam nějaká nejistota je, i to, že jednám o výjimce," hájil se Horký.

Na dotaz soudu, jestli ho Ministerstvo pro místní rozvoj  požádalo, aby s prodejem rodinných domů počkal, Horký odpověděl kladně. „Nepopírám ale, že jsem to neučinil," řekl Horký. Soud se dále zajímal o to, jestli podepsal smlouvu o prodeji rodinných domů. „Byl jsem to já. Ale učinil jsem tak na základě rozhodnutí zastupitelstva," odvětil Horký.

V případě stavby regulace dopravy a parkování v centru Lipnice nad Sázavou měl podle obžaloby Horký rozhodnout o provedení prací v rozporu s projektovou dokumentací a v rozporu s uzavřenou smlouvou o dílo. Práce pak měly být  provedeny buď v menším rozsahu, anebo byly provedeny takové, které s poskytnutou dotací vůbec nesouvisely. Šlo například o rozšíření zpevněných ploch, nebo o dláždění.

„Ano, trasy inženýrských sítí byly změněny. A jsou položené v jiné hloubce. Ale to proto, že dodavatel při jejich výstavbě narazil na skálu v podloží. Je to také zaznamenáno ve stavebním deníku. Plochy také byly rozšířeny, a to z důvodu, aby z nich bylo možné v zimě lépe odklízet sníh. A o dláždění nad rámec akce, a vůbec o všem, bylo zastupitelstvo informováno," bránil se Horký.

Ten několikrát zdůraznit, že v žádném případě nechtěl Lipnici nad Sázavou poškodit. Uvedl také, že spoléhal na udělení ministerských výjimek, nebo na posunutí termínu závěrečného vyúčtování dotace. „Měl jsem dřívější zkušenost z plynofikace, že to jde. Tam byly podmínky dotace, kterou jsme také získali, změněny ministerstvem financí hned několikrát. Jednal jsem s několika poslanci a úředníky ministerstva pro místní rozvoj. Měl jsem jejich ústní příslib. Ale bylo to před volbami a pak už to nedopadlo," konstatoval Horký.

Na přímý dotaz předsedkyně senátu Hany Doubkové, s kým na uvedených ministerstvech jednal, nechtěl Horký odpovědět s odkazem, že by těmto lidem uškodil. Nakonec ale jejich jména přece jen uvedl. „Byl to tehdejší náměstek Ministerstva pro místní rozvoj Cysař a úřednice Suchomelová. Na ministerstvu financí, a to se týkalo té plynofikace, jsem jednal s panem Vajsem," uvedl Horký.

Jeho obhájce Richard Maleček se pak ztotožnil s rozhodnutím předsedkyně senátu, že také tito lidé budou k soudu pozváni.

Připomeňme, že soud sloučil tuto žalobu na Ladislava Horkého s tou první, kterou již začal projednávat. Ta ho viní ze spáchání zneužití pravomoci úřední osoby, zpronevěry, přečinu úvěrového podvodu a dvou druhů podvodů. Podnikatele Pavla Pavlíka pak soud stíhá za to, že s Horkým vystavoval fiktivní faktury nebo faktury, které byly vystaveny účelově za práce, které nebyly provedeny.

Hlavní líčení bude pokračovat výslechy svědků příští týden.