Ten je obžalovaný z přečinu zneužití pravomoci úřední osoby. Obžaloba ho viní, že v přesně nezjištěném období od 12. listopadu 2010 do počátku ledna 2011, jako starosta obce, vytěžil obecní les a způsobil škodu za více než čtyřicet tisíc korun.

„Obžalovaný bez vědomí obecního zastupitelstva zadal živnostníkům Karlu a Josefu Bláhovým těžbu dřeva v obecním lese ve Slavníči," uvedla státní zástupkyně Marcela Jiráková. Ta dodala, že toto své rozhodnutí zastupitelům oznámil až na další schůzi zastupitelstva 7. února 2011.

„Povolný nejméně ve čtyřech případech pomocí svého traktoru odvezl borové dřevo o celkovém objemu nejméně dvacet pět metrů krychlových. To odvezl do obce Mikulášov, kde dřevo zpracoval a použil pro svou vlastní potřebu," konstatovala Jiráková.

Hlavním bodem programu včerejšího soudního jednání byl výslech hned několika svědků. Mezi nimi byl i současný starosta Slavníče Jan Korbela, který obec vede od loňského února a převzal ji od správce obce.

„Viděl jsem, jak bývalý starosta Povolný v obecním lese nakládá společně se svým bratrem dřevo. To následně vozil po cestě do Mikulášova," konstatoval Korbela. Ten podotkl, že vše se odehrávalo na jaře 2011. „Vztahy ve Slavníči rozhodně nejsou dobré. Povolný nám dělal naschvály, byl velmi arogantní. Více lidí vědělo, že krade dřevo," pokračoval Korbela.

Jeho výpověď byla však velmi zmatená a často si v mnoha tvrzeních protiřečil.

Soudkyně Hana Doubková tak svědka opakovaně upozornila, aby nezakládal svoji výpověď na domněnkách a vypovídal pouze pravdu. Během včerejšího líčení se totiž také řešila otázka ovlivňování svědků a účelová příprava na výpověď u soudu.

Obdobně vypovídal i otec současného starosty Josef Korbela, který rovněž obžalovaného dvakrát viděl, jak si veze na traktoru plnou fůru klád. „Jednou jsem ho viděl přímo v Mikulášově, když jsem si na benzínce kupoval cigarety. Samozřejmě jsem nic nedělal," řekl Josef Korbela. Ten podotkl, že Povolný zapříčinil, že se obec rozdělila na pomyslné dvě části, tedy horní a dolní Slavníč. „Účastnil jsem se jako člen zastupitelstva v roce 2010 i jednání, kde Povolný samosprávě oznámil, že si těžbu rozhodl sám," uvedl Korbela.

Obhájce obžalovaného však vzápětí přednesl zápis z daného jednání zastupitelstva, kde Josef Korbel není uveden. Svědek přesto však trval na tom, že na jednání byl, ať již jako člen zastupitelstva nebo jako občan.

Bývalého starostu Povolného při těžbě dřeva údajně viděl i Josef Žižka ze Slavníče, který bydlí kousek od obecního lesa. Podle něho o kácení nikdo nevěděl. „Bydlím hned vedle, takže jsem ho viděl, jak dvakrát během jednoho dne odjíždí s plným traktorem," vysvětlil Žižka.
Podle obžalovaného však jde o jednu velkou a účelovou lež. „Je to naprostý nesmysl. Jde o osobní pomstu za to, že jsem u soudu svědčil proti svému nástupci Petru Matoušů," řekl Deníku Povolný. Ten podotkl, že ve Slavníči již dlouho dobu panují špatné poměry a mezilidské vztahy. „Nikomu bych nepřál, aby tam bydlel, je to hrozné, co se děje," konstatoval Povolný.

Hlavní líčení bude pokračovat 31. května.