Tvrdoň je obžalovaný z několika sexuálně motivovaných útoků, a to včetně znásilnění, vůči ženám i dívkám. Konstatování o mírnějším trestu Deníku včera sdělil soudce pardubické pobočky Krajského soudu 
v Hradci Králové Aleš Holík.

Pardubický soud na začátku dubna zrušil rozsudek Okresního soudu v Havlíčkově Brodě z 26. února, kterým byl Erik Tvrdoň uznán vinným a odsouzen k pěti letům vězení. Informaci o zrušení rozsudku přinesl Deník jako první ve středečním tištěném vydání.

Odvolací soud upozornil na procesní i právní nedostatky rozsudku. Asi nejzásadnější výtkou je právní posouzení 
u skutků, které jsou kvalifikovány jako zločin znásilnění. Soudce Aleš Holík se po prostudování spisu a výpovědí poškozených domnívá, že jde spíše o trestný čin sexuálního nátlaku, protože Erik Tvrdoň se nikdy vůči ženám neprojevoval nijak násilně, ale spíše zneužil svého postavení duchovního, jemuž ženy důvěřovaly a byl pro ně autoritou.

Pokud by tomu tak skutečně bylo, mezi oběma trestnými činy je velký rozdíl v trestních sazbách. Zatímco za znásilnění stanovuje trestní zákoník sazbu od dvou do deseti let vězení, za sexuální nátlak v odpovídající kvalifikaci je to od šesti měsíců do čtyř let.

Případné překvalifikování by znamenalo, že Eriku Tvrdoňovi bude hrozit trest od dvou do deseti let pouze v případě pohlavního zneužití třináctileté dívky, k níž se také neprojevoval násilnicky. Tvrdoň se u soudu hájil tím, že jí dělal náhradního otce. Ostatní trestné činy od vydírání až po zneužití dítěte k výrobě pornografie je v sazbě od šesti měsíců do pěti let.

Podmínka 
není vyloučena

Erik Tvrdoň navíc splňuje podmínky pro uložení podmíněného trestu. Podle trestního zákoníku může obžalovaný dostat podmíněný trest, pokud spodní hranice trestní sazby nepřevyšuje tři roky, což je v tomto případě naplněno. „V tomto případě není vyloučeno, že může padnout 
i mírnější trest, a není vyloučeno ani uložení podmíněného trestu," konstatoval soudce Aleš Holík.

Ten ale podotkl, že odvolací soud v Pardubicích nemohl v této kauze sám rozhodnout, protože by musel předvolat a vyslechnout většinu svědků i poškozených. Tímto bychom nahrazovali činnost soudu prvního stupně, a to nelze, proto jsme rozsudek zrušili a vrátili k novému projednání a doplnění dokazování," zopakoval soudce Holík.

Brodský soud navíc dostal od vyšší instance obecné pokyny, jak například vysvětlovat rozdíl mezi znásilněním a sexuálním nátlakem.
Erik Tvrdoň se u soudu přiznal k poměru s některými věřícími ženami, ale zásadně odmítl jakékoli násilí. Většinu svědectví poškozených žen, které tvrdily, že je znásilnil, označil za výmysly, které mají za cíl ho zničit.

Okresní soud navíc bude muset znovu vyslechnout soudního znalce, který u soudu řekl, že Tvrdoň trpí sexuálnědeviantními sklony, a měl by se léčit. Přestože znalec navrhoval pouze ambulantní léčení, soud v Havlíčkově Brodě mu nařídil ústavní léčbu. Podle Aleše Holíka je potřeba i tento rozpor znovu posoudit. Tvrdoň i nadále zůstává ve vazbě. Proti jejímu prodloužení si Tvrdoň podal stížnost.