Kvůli dohodě se svým otcem Petr Zelenka nikdy žádným médiím rozhovor neposkytl. Deníku se ale podařilo získat přepisy dialogů, které Petr Zelenka vedl po zatčení 1. prosince 2006 s vyšetřovateli, státním zástupcem, obhájci a znalci. Díky těmto informacím lze například zjistit, jak Zelenka vnímal svou situaci krátce po zatčení a jak se díval na to, z čeho byl obviněn.

Z výpovědí se lze například dozvědět to, že měl Zelenka doma fotografie pacientů, nebo že nepřestal lidem píchat nadměrné dávky heparinu, protože mu to procházelo. Právě prvotní výslechy Zelenky, v nichž se k činům přiznal, byly nakonec nejdůležitější také pro soud.

Tazatelé před osmi lety kladli Zelenkovi otázky podle toho, jak je napadaly. Ze záznamů je také patrná autentičnost a bezprostřednost, s jakou Zelenka na otázky tehdy odpovídal.

U soudu už tak výřečný nebyl. Za celých pět dní trvajícího procesu položil Zelenka svědkům a znalcům pouze tři otázky. Všechny navíc směřovaly proti jeho hlavnímu sokovi primáři Longinovi. Zelenka se po čase ve vazbě zhroutil a musel být převezen na psychiatrii v Brně kvůli pokusu o sebevraždu.

Sama státní zástupkyně Lenka Faltusová nevěřila, že Zelenka zvládne být u všech hlavních líčení. „Když jsem ho viděla v jakém byl stavu při posledním rozhodování o vazbě, byla jsem přesvědčena, že přijde pouze na první líčení a dost," řekla tehdy Faltusová.

U soudu už to ale byl jiný Zelenka než ten, který si až do svého zatčení nepřipouštěl, že by mohl být dopaden a usvědčen.

Uvedl jste, že jste všem poškozeným aplikoval dávky heparinu po 5 ml, ovšem také jste uvedl, že heparin se skladuje v lahvičkách o obsahu 10 ml. Co jste dělal se zbytkem?
Ten jsem schovával do lednice, kde byly skladovány všechny načaté lahvičky a byly dopichovány jiným pacientům na oddělení dle indikace.

Pro účely trestního řízení jste ve svém bydlišti vydal složku obsahující řádově desítky až stovky propouštěcích zpráv pacientů na oddělení ARO. Proč jste je doma měl?
Tyto jsem si zařazoval do pořadníku z důvodu eventuálního vypracování nějaké seminární práce nebo kasuistiky, a to pro sebe, že bych to vypracoval já. Nic nestuduju, máme to v rámci registrace jako střední zdravotní personál při akreditaci pracoviště.

Všechny případy, ze kterých jste obviněn, rozpoznal a do jedné série zařadil primář Longin. Co si o tom myslíte?
Primář mne překvapil, nečekal jsem, že můžu být odhalen a usvědčen.

Při domovní prohlídce byl zajištěn další zdravotnický materiál, proč jste ho měl doma v takovém množství?
Léky, vitamíny v ampulích, antibiotika, infuzní sety a roztoky NaCl (chlorid sodný) byly určeny pro případnou možnost léčby mého přítele z důvodu nemožnosti pracovní neschopnosti. Sám jsem se takto neléčil, protože zdravotník má vždycky pochyby či obavy léčit sám sebe.

Léčil jste svého přítele?
Ano, bylo to v zimě. Vím, že to bylo načerno, že k takovému léčení nejsem oprávněn.

Jak se na své jednání díváte s odstupem času?
Teď se na to dívám docela děsivě a s hrůzou. Momentálně, včera a dnes mám i výčitky svědomí. Na mém doznání z výslechu ze 3. prosince 2006 se ale nic nemění. Trestné činnosti jsem se dopustil tak, jak je v usnesení popsáno. Je také pravdou, že jsem lidem, kteří jsou popsáni v usnesení o zahájení trestního stíhání, neoprávněně podal heparin s úmyslem způsobit jim možné komplikace a uvést lékaře v možné pochyby. Je také pravdou, že jsem počítal s tím, že tyto osoby při jejich zdravotním stavu a při neoprávněně podané dávce heparinu, kterou jsem jim dával, mohou zemřít.

Máte něco, co byste doplnil 
k motivu vašeho činu?
S postupující dobou, po kterou jsem trestnou činnost páchal, jsem si začal uvědomovat, čeho se dopouštím, ale dostal jsem se do určitého kolotoče a nebyl jsem schopen přestat s úmyslným podáváním léků, které nebyly řádně naordinovány. Neměl jsem pocit strachu, že bych byl při těchto činech přistižen, ale postupně jsem si důsledky mého chování uvědomoval. Čili jsem si uvědomoval, že v důsledku mého jednání umírají lidé, alespoň někteří z těch, kterým jsem neoprávněně a ve vysoké dávce lék podal. Postupem doby, po nějaké době, přesně nevím po jaké, možná po půl roce, co jsem toto činil, jsem se dostal do fáze, kdy to byl takový automatismus, věděl jsem, že jak přijdu do práce, že to opět udělám. Měl jsem to tak v hlavě, během té dvanácti hodinové služby mne to napadlo, nachystal jsem si lék a šel jsem ho někomu aplikovat.

Měl jste takový pocit, že vládnete nad životem pacienta, poškozeného nebo, že jste chytřejší než lékaři?

Já jsem nad tím v okamžiku aplikace léků nepřemýšlel, ale měl jsem dobrý pocit z toho, že o tomto neoprávněném podání heparinu vím, službu konající lékaři nikoli, a že si při zdravotních problémech pacienta neví rady.

Co jste cítil vůči těm poškozeným?

Přesně pocity vůči poškozeným vyjádřit nedokážu, ale já jsem je za ty léta ve zdravotnictví bral v podstatě kus za kus, tedy tak, že tam k nám byli přijímáni stále stejní pacienti, respektive se stejnými zraněními. Já jsem za ta léta byl prostředím deformován. Na konci jsem to bral vše v práci automaticky, byly již po ránu dané činnosti, daný stereotyp, který se v těch činnostech opakoval.

Znáte pojem eutanázie?
Ano.

Jednalo se v případě některého z poškozených o eutanázii?
Ani v jednom případě jsem neuvažoval o eutanázii. Nejednalo se o ni.

Uvedl jste, že se jednalo o náhodný výběr pacientů. Podle vašeho vyjádření se vždy jednalo o pacienty po operaci či po různých cévních příhodách. Není u těchto pacientů riziko vzniku krvácení vyšší než u jiných pacientů?
Nepřemýšlel jsem konkrétně nikdy, zda by se jednalo o pacienta s chirurgickou nebo interní záležitostí. Nehrálo to v tom žádnou roli.

Zneužíval jste někdy v minulosti nějaké léky či drogy?
Ne.

Uveďte data svých předchozích partnerů, mužů. Jména, věk, adresu.
To já si nepamatuji, to byly krátkodobé známosti, cca dva týdny až měsíc, vypustil jsem to z hlavy.

Měl jste nějaký vztah se zdravotní sestřičkou z nemocnice v Havlíčkově Brodě?
Ano. Pracovali jsme spolu asi pět let. Osobní vztah trval tři roky. Momentálně je na mateřské dovolené.

Byl nějaký váš kolega či kolegyně letos vyhozen z oddělení ARO v Havlíčkově Brodě a mělo to nějakou souvislost s vaším protiprávním jednáním?
Propuštěn byl můj kolega, udělal chybu při resuscitaci. S mojí trestnou činností to nemá nic společného, on byl na anesteziologii, my jsme se jen zdravili, neznali jsme se.

Víte něco o tom, že by některému z pacientů, které jste měl usmrtit, byly neoprávněně odebrány orgány za účelem transplantace?
Myslím si, že z uvedených osob, tedy z těch, které jsem měl usmrtit, ne.

Víte něco o případném nepovoleném obchodu s orgány v nemocnici Havlíčkův Brod? Souviselo s tím nějak vaše jednání?
O žádném obchodu s orgány, obzvlášť nedovoleném, nevím. Myslím si, že se tam nic takového nedělo. Čili neoprávněný obchod s orgány zemřelých taktéž nebyl motivací mého jednání.

Proč jste si fotil některé z pacientů ležících u vás na ARO a dovedete dle těchto fotografií říci, o které pacienty se jedná?
Tam nešlo o focení pacientů, ale o focení přístrojového vybavení ARO. Fotky v albu jsem si prohlédl, ty fotky jsou staršího data, a pacienti na nich nemají souvislost s vyšetřovanou věcí.

Když jste podával pacientům neoprávněně heparin, psal jste k tomu nějaký záznam do zdravotnické dokumentace?
Ne, nepsal jsem do dokumentace nic, a to ani fiktivní léky.

Čtete knihy Dana Browna? Jakou jste četl naposledy?
Já jsem nikdy od něj nic nečetl. Nejedná se o spisovatele, který se věnuje problematice eutanázie?

Cítil jste k některým poškozeným nějakou zášť?
Zášť jsem neměl vůči nikomu z poškozených, nebyli to lidé, kteří by mě něčím naštvali, či bych s nimi měl více práce. Já jsem byl načasován tou myšlenkou, jak jsem to podal, tak jsem to podal, nepřemýšlel jsem nad tím.

Proč jste jedné z poškozených přidal do dávky heparinu i dormicum?
V ten moment mě napadla takováto kombinace léčiv. Přemýšlel jsem pouze nad tím, že tuto kombinaci léků natáhnu a podám poškozené. Více jsem nad tím nepřemýšlel. Jestli bylo indikováno, nevím. Pacienti jej předepisován měli, ale nevím, zdali tato paní. Dormicum je hypnotikum, lék na spaní. V kombinaci s heparinem jiné účinky nemá. Jako každý lék má nějaké vedlejší účinky, ovšem ne nijak razantní na stav pacienta. Může se po podání prodloužit fáze uzdravování, mohou se objevit komplikace ve smyslu septických stavů, dlouhodobějšího odpojování pacientů od ventilátorů.

Dopustil jste se nějakého protiprávního jednání, neoprávněného podání léků v nemocnici v Jihlavě po svém nástupu 1. listopadu 2006 a jaký je váš názor na případné pokračování trestné činnosti z vaší strany zde?
Za jeden měsíc mé činnosti na novém pracovišti jsem nikomu ze všech hospitalizovaných pacientů na oddělení neoprávněně žádný z léků nepodal. Momentálně nedokážu říci, zda bych po nějaké době tuto činnost nezopakoval, neumím si představit, jestli by tato moje protiprávní činnost nastala znovu.

Co to bylo za myšlenku podání toho heparinu? Co vám bránilo ve schopnosti s tím přestat?
Měl jsem pocit, když jsem přišel do práce, tak když jsem šel následně do lednice, kde byl načatý heparin skladován, tak jsem začal v ten moment přemýšlet, že ho někomu z pacientů, kteří tam momentálně byli, podám. Ty myšlenky podat heparin mě napadaly po nástupu do služby, jedno jestli na denní, či noční službu. Nepřestal jsem s tím, jelikož mi to procházelo.

Proč jste dříve nezměnil zaměstnání?
Momentálně v té době jsem jinou pracovní nabídku neměl a na druhou stranu jsem si neuměl představit dělat jinou práci v jiném oboru. Nepřemýšlel jsem ani nad tím, že bych vzal práci na jiném oddělení. Držel mne asi ten poslední půl rok pouze finanční výdělek u této práce. Jinak jsem byl z práce fyzicky unaven, nebavila mne. Psychicky jsem se unaven necítil, neměl jsem deprese, ale za tu poslední dobu jsem i doma přemýšlel nad tím, zdali jsem vše předal tak, jak jsem měl, zdali po mě nezůstal nepořádek v práci atd..Toto se mi dříve nestávalo, doma jsem práci vypouštěl z hlavy.

Když jste nastoupil do Jihlavy, měl jste možnost pokračovat v neoprávněném podávání heparinu, pokud byste chtěl?
Myslím si, že by tam ta možnost nebyla. Byla tam úplně jiná skladba pacientů a léčiv. Heparin tam byl i rozdělaný. Ale já jsem zde neměl myšlenku, že bych ho podal. Zde byla úplně jiná skladba pacientů, byli mluvící a chodící a byl jsem zde spokojen a práce mne bavila.

V Havlíčkově Brodě vás někdo nabádal k neoprávněnému podání heparinu? Měl jste tam nějakého spolupachatele?
Ne, nikdo mne zde nenabádal a spolupachatele jsem žádného neměl.

Proč jste do zdravotnictví šel, vy jste vystudoval úplně něco jiného?
Po ukončení školy mě práce bavila i vyhovovala jak po stránce odborné, tak finanční.

Podával jste neoprávněně léky pouze během svých služeb, či jste docházel na oddělení i mimo tyto služby?
Léky, a to i neoprávněně jsem podával pouze ve svých službách. Pouze a vždy na ARO.

Svěřil jste se někomu, že podáváte pacientům neoprávněně heparin?
Ne, nikomu. Nikomu z rodiny ani přátel.

Když jste se dozvěděl, že pacient po podání heparinu zemřel, jak to na vás působilo?
Zpočátku jsem neměl pocity téměř žádné, jen jsem přemýšlel, že v důsledku mé činnosti pacient zemřel. Výčitky svědomí mě pronásledovaly až v pozdější době, a to asi až po smrti třetího pacienta. Lítost to nebyla, nebyl jsem z toho špatný, ale ty výčitky mi kolovaly v hlavě, přemýšlel jsem o tom.

Ještě by mě zajímal ten počátek, jak došlo k tomu, že jste to začal páchat, co bylo to, co vás takto nasměrovalo?
Napadlo mě prostě, ten lék zkusit podat, co to udělá s pacientem, a zajímalo mne, co to může pacientovi způsobit. Ty případy procházely, tak jsem to podával vždy s nějakým časovým odstupem i jiným pacientům, s možnými důsledky či následky jsem se v ten moment nezaobíral.

Měl jste pocit, že se na to nepřijde?
Ano měl, myslel jsem si, že nebudu dostižen.

Ublížil jste někdy v minulosti někomu jinému na zdraví, než došlo k této vaší trestné činnosti?
Nikdy jsem neměl žádný konflikt, že bych někoho zbil, zkopal nebo zřezal.

Choval se někdy někdo takto k vám?
Ne, jen otec mi dal občas výchovné pohlavky, ale to jsem bral, že jde o výchovu a on je přísný.

Jak to hodnotíte dneska, jak hodnotíte sebe?
Momentálně tuto situaci vnímám, že jsem v pěkné ostudě a průseru. Možné důsledky mého jednání si uvědomuji. Je mi to líto, to jo, to vnímám. Mám i pocit jakéhosi zadostiučinění formou omluvy poškozeným. Představu o výši rozsudku mám – doživotí.