Ladislav Horký se totiž podle slov soudkyně Hany Doubkové den před líčením z jednání omluvil, a to se tak konalo i v jeho nepřítomnosti.

Po poradě senátu soudkyně sdělila, že procesně v úvahu připadá spojení obou obžalob, kterým Ladislav Horký v současné době čelí. První z nich ho viní ze spáchání zneužití pravomoci úřední osoby, zpronevěry, přečinu úvěrového podvodu a dvou druhů podvodů. Druhé trestní stíhání bylo zahájeno v listopadu 2013 na základě obžaloby podané státním zástupcem, a to ve věci padělání a pozměňování úřední listiny a zneužívání pravomoci úředního činitele.

„Dále bylo rozhodnuto, jelikož způsobená škoda přesahuje pět miliónů, že věc Ladislava Horkého bude předložena Vrchnímu soudu v Praze. Ten přezkoumá, zda bude případ dále řešit Okresní soud v Havlíčkově Brodě, nebo Krajský soud v Hradci Králové," doplnila Doubková.

Na neurčito

Soudkyně následně jednání skončila a odročila na neurčito, vzhledem k tomu, že se bude vyčkávat na rozhodnutí Vrchního soudu. Neuskuteční se tak ani další líčení, které bylo naplánováno na čtvrtek 16. ledna.
Na bývalého neuvolněného starostu Lipnice nad Sázavou a na bývalé vedení obce podal v listopadu 2010 nově zvolený starosta Leoš Bláha trestní oznámení. Horký měl svým jednáním způsobit Lipnici nad Sázavou škodu přesahující dvacet milionů, za což mu hrozí až deset let vězení.

Stát po obci požaduje vrácení dvou dotací, které získala z ministerstev pro místní rozvoj a financí. Peníze byly použity na výstavbu šesti rodinných domů a také na druhou etapu stavby regulace dopravy a parkování v centru Lipnice. Za porušení rozpočtové kázně a režimu těchto dvou datací musí obec navíc zaplatit stoprocentní penále z obou poskytnutých dotací.

Současný starosta Lipnice nad Sázavou ale Deníku už v minulosti zdůraznil, že díky včasné reakci nového vedení obce, které požádalo stát, a to prostřednictvím specializované agentury, o odložení platby, respektive o prominutí penále, vznikl časový prostor, který umožnil jistou stabilizaci v hospodaření obce. Nicméně dlužná částka prý daleko přesahuje veškerý movitý majetek Lipnice.

Aneta Slavíková