Ex-starostu Horkého obžaloba viní ze spáchání zneužití pravomoci úřední osoby, zpronevěry, přečinu úvěrového podvodu a dvou druhů podvodů. Pavlíka pak stíhá za to, že s Horkým vystavoval fiktivní faktury nebo faktury, které byly vystaveny účelově za práce, které nebyly provedeny.

„Všechny smlouvy, faktury a účetní doklady, které se mi zdály podezřelé a ze kterých jsem nabyl dojmu, že prostřednictvím nich vyváděl obžalovaný Horký finanční prostředky z rozpočtu, a to bez vědomí zastupitelstva, jsem předal policii," zdůrazňoval již při posledním stání současný starosta Lipnice nad Sázavou Leoš Bláha.  Ten byl včera u soudu jediným předvolaným svědkem a opakovaně se vyjadřoval ke všem 23 bodům obžaloby. Bláha tak například soudu dokladoval, že Horký při několika investičních akcích vystupoval nejen jako statutární zástupce obce, ale současně také jako subdodavatel dodavatele a stavební či autorský dozor .

„Ladislavu Horkému, respektive jeho společnosti Dewing bylo za přípravné, projektové a dozorové práce související s akcí zateplování základní školy vyplaceno přes 200 tisíc korun," ilustroval  tuto skutečnost Bláha.

Obžalovaný Horký se bránil tím, že vykonával funkci jako neuvolněný starosta a při tom dále podnikal. „O střet zájmu tak nešlo. Navíc mně na  to, že nemohu vykonávat dozor, nikdo ze zastupitelstva neupozornil," řekl Horký.  Ten se také třeba vyjádřil k obvinění, že si jako podnikatel ve své galerii U Jindřicha nechal z obecních peněz platit telekomunikační služby a elektřinu. „Příslušný odpočet z elektroměru jsem ale platil. Navíc šlo o službu veřejnosti, aby měla přístup na internet také o víkendu," snažil se vysvětlit soudu Horký.

Připomeňme, že škoda, kterou měl obci Horký způsobit, je vyčíslena částkou  1,3 milionu korun. Další eventuální škodu ve výši 1,7 milionu korun policie stále prověřuje.