Jak už Deník obsáhle informoval, skončil ve vazbě se závažnými obviněními – na svědomí má mít čtyřnásobné znásilnění, sexuální nátlak, pohlavní zneužití a zneužití dítěte k produkci pornografie. Již dříve tento farář prohospodařil vlastní bohaté dědictví, peníze světské, ale také církevní. Zpytovat svědomí za to musel v trapistickém klášteře v západních Čechách. Řád trapistů má až nehumánní zákony, mniši v něm musí držet bobříka mlčení, mluvit nesmí ani sami mezi sebou, je tam hrubě potlačována lidská přirozenost.

Mezi věřícími v Pohledu, kam jako kaplan dojížděl z Havlíčkova Brodu k pátečním a nedělním bohoslužbám, se o farářových dluzích, nasekaných v Praze a na Svitavsku, z jeho úst něco málo vědělo. Dlužník ovšem nepřiznal, že o peníze přišel nerozumným utrácením a hýřením, naopak věřící mátl nepravdou, že soudní výměr na polovinu svého platu má kvůli osobnímu „životnímu neštěstí", které ho údajně potkalo.

Ve zpravodajském čtvrtletníku obce Pohled číslo 2/2013  minulý týden o zatčeném knězi čteme z pera místního kostelníka Jana Novotného ml. jenom chválu: „Díky obětavému působení našeho duchovního správce P. Erika Tvrdoně jsme mohli prožít přípravu na Velikonoce i májové dny v podobě pozoruhodných meditací nad křížovou cestou i mariánskými litaniemi před každou páteční mší svatou. Jejich mnohdy velmi osobní obsah je důkazem velkého odhodlání P. Erika vyprošovat milosti tak potřebné pro každého z nás – nevyjímaje lidi hledající i nevěřící."    V dalším, podzimním, vydání místního periodika v rubrice Znělka z pohledské farnosti stejný autor informuje: „Na svátek sv. Augustina (28. srpna) oslavil 20 let kněžství náš duchovní správce P. Erik." Na sdělení o kněžském jubileu Novotný navazuje: „Kvůli neštěstí v jeho předchozím působišti má obstavenu polovinu mzdy, proto mu farnost k jeho výročí svěcení darovala drobný finanční dar na pořízení latinského misálu, o který moc stál, ale nemůže si jej dovolit. Pro dokreslení, cena takové knihy vydávané vatikánským nakladatelstvím převyšuje v přepočtu 5 tisíc korun", píše kostelník.

Peníze pro dívku s dítětem

I skutečnost, že kněz si věřícím bez skrupulí řekne o finanční dar, který vůbec není „drobný", o jeho neskromném charakteru něco říká. Na dar a další peníze, které byly do knihy ještě vloženy, určitě přispěli i lidé žijící v mnohem slabším sociálním postavení. Vždyť duchovní podle dostupných údajů mají základní mzdu kolem 25 tisíc korun, na farách neplatí za byt, energie, vodu, stočné, popelnici, nemají vyživovací povinnost.

„Když jsme spolu po večerní mši prohodili pár slov, řekl mi, že docela zíral, jakou částku v dárku našel a že to bere jako Boží řízení. Volně cituji jeho jasná slova, jež následovala: Jedna dívka potřebuje zaplatit nájem, jinak jí seberou dítě," sdělil občanům Pohledu kostelník.

Jaký vztah štědře obdarovaný kněz měl k této dívce, nevíme. Za to od něj čteme zajímavé přiznání – duchovní prý „už dávno vzdali snahu vysvětlovat příchozím, že je třeba také jako křesťané žít." Žil ovšem Erik Tvrdoň jako křesťan?

Nicméně, vánoční přání pohledským občanům zakončil pateticky: „Sláva na výsostech Bohu a v Pohledu pokoj lidem dobré vůle!" Loňské Vánoce v Havlíčkově Brodě jistě neprožila žena, jejíž rok a půl trvající útrapy s tímto mužem vyvrcholily již čtvrtým znásilněním.

Ivo Havlík