Za uplynulých čtyřiadvacet hodin provedli policisté v kraji 1278 kontrol a zjistili 145 porušení. „Většinu porušení jsme mohli vyřešit s přestupcem domluvou,“ sdělila policejní mluvčí Dana Čírtková.

V patnácti případech uložili za porušení mimořádných opatření pokutu v příkazním řízení. Opět se jednalo vesměs o roušky, kdy ale domluva ze strany policistů k vyřešení přestupku nestačila.

Ve čtyřech případech uložili pokutu v příkazním řízení za porušení krizových opatření, a to popíjení alkoholu na veřejně přístupných místech a porušení opatření týkající se volného pohybu osob - shlukování vyššího počtu osob. „Jednalo se o mladé lidi,“ doplnila Čírtková.